Pietní akt k výročí narození T. G. Masaryka

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 se konal pietní akt k příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta.

perex-image

 

Pietní vzpomínka započala vztyčením státní vlajky a vlajky Evropské unie na stožár a vzdáním pocty vlajkám. Celá akce byla zpestřena vystoupením pěveckého sboru, který zpíval oblíbené písně prezidenta Masaryka. Pan starosta Langr přednesl projev o zvyklostech a oblíbených písních T. G. Masaryka, po doznění projevu a písní požádal pan starosta zástupce ze základní školy T. G. Masaryka, aby položili květiny k soše, a sám je následoval. Nakonec se s námi pan starosta rozloučil a poděkoval nám za to, že udržujeme v paměti odkaz bývalého a prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

Vojtěch Náhlovský I. ročník

 

Zpět