Slavnostní zahájení šk. roku

pro studenty prvních ročníků oborů Design a nová média a Multimediální tvorba

Těšíme se v 10 hodin v Obřadní síni MÚ v Poděbradech.