home > Present like a PRO!

Present like a PRO!

Student Presentation Contest

Studentská soutěž v prezentacích
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA DO 15. 12. 2020!

Každý z vás jistě připravuje v rámci školních předmětů různé prezentace – ať již v rámci různých projektů, samostatných referátů, nebo skupinové práce. Proč těchto prezentací nevyužít ještě více, než je předvést jen před třídou, a zúčastnit se studentské soutěže v prezentacích? Kromě dobré známky za prezentaci v rámci předmětu máte šanci získat další odměnu v podobě EKOUNů a tajné ceny pana ředitele! Navíc se budete moci zúčastnit školního kola Prezentiády. Soutěže se však můžete zúčastnit i s prezentací čehokoliv jiného, o co se zajímáte, baví vás, čemu se věnujete ve svém volném čase a co byste rádi sdělili ostatním.

Prezentace:

 • Téma: volné v rámci společenskovědního, přírodovědného nebo uměleckého oboru. Lze vystoupit i s prezentacemi, které jsou zadávány v rámci jednotlivých předmětů nebo jiných projektů (VKO, OSZ, Beethoven aj.).
 • Jazyk: čeština, nebo cizí jazyk.
 • Délka: 10 minut.
 • Technologické zpracování: bez omezení.
 • Prezentace bude přednesena bez opory psaného nebo tištěného textu

 

Organizace soutěže:

 • Koordinátor: PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
 • Přihláška: e-mailem na adresu hercik@ekopodebrady.cz; v těle zprávy uvést: jméno, příjmení, třída, téma prezentace, jazyk prezentace
 • Termín zaslání přihlášky: prodlouženo do 15. 12. 2020!
 • Termín konání: leden 2021 (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci bude možný další posun termínu)
 • Účastníci budou prezentovat před plénem všech ostatních účastníků dané kategorie a hodnotící porotou – prezentacím se vyhradí 1 vyučovací den

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost.
 • Jazyková úroveň.
 • Úroveň technologického zpracování.
 • Vyváženost formy, obsahu a technologie.
 • Vyčerpání tématu vzhledem k délce prezentace.
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači.
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace.
 • Dodržení časového limitu.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

 • EKO Gymnázium:

   

   

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

 •