Výsledky talentové zkoušky DNM

Header image

Výsledky talentové zkoušky

do 1. ročníku školního roku 2023/24 oboru vzdělávání

2-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba (Design a nová média)

Celkové
pořadí

Evidenční
číslo

Pohovor
OSP

Praktická část talentové zkoušky

Body
celkem

výtvarná

počítačová

celkem

1

134

36,00

14,67

38,67

53,33

89,33

2

152

36,00

32,00

15,33

47,33

83,33

3

140

32,00

34,67

16,00

50,67

82,67

4

135

32,00

36,00

12,67

48,67

80,67

5

131

33,33

26,67

14,67

41,33

74,67

6

208

37,33

29,33

6,00

35,33

72,67

7

142

33,33

18,67

19,33

38,00

71,33

8

235

37,33

21,33

11,33

32,67

70,00

9

166

34,00

8,67

26,67

35,33

69,33

10

161

28,00

6,00

34,67

40,67

68,67

11

223

32,00

29,33

6,00

35,33

67,33

12

138

34,67

17,33

15,33

32,67

67,33

13

184

33,33

24,00

8,67

32,67

66,00

14

243

37,33

20,00

8,00

28,00

65,33

15

192

29,33

22,67

12,00

34,67

64,00

16

145

30,67

17,33

15,33

32,67

63,33

17

210

36,00

16,00

10,67

26,67

62,67

18

154

32,00

20,00

8,00

28,00

60,00

19

224

29,33

20,00

9,33

29,33

58,67

20

178

30,67

21,33

4,00

25,33

56,00

21

155

38,00

12,00

5,33

17,33

55,33

22

176

18,67

16,00

15,33

31,33

50,00

23

229

37,33

12,00

0,67

12,67

50,00

24

183

26,67

16,00

5,33

21,33

48,00

25

109

22,67

1,33

3,33

4,67

27,33

Tabulka obsahuje seznam uchazečů, kteří se zúčastnili talentové zkoušky konané ve dnech 4. a 5. 1. 2023 a měli na přihlášce ke studiu na naší škole uvedený obor vzdělávání Scénická a výstavní tvorba (Design a nová média) na prvním místě.

Škola přijímá ke studiu v tomto oboru 20 uchazečů. Uchazeči, kteří dosáhli minimálně 50 bodů včetně, splnili kritéria pro přijetí. Přijímáni budou uchazeči v pořadí podle počtu dosažených bodů do naplnění třídy na 20 žáků.

Výsledek talentové zkoušky je i výsledkem přijímací zkoušky. Seznam přijatých žáků škola může zveřejnit podle školského zákona nejdříve 5. 2. 2023.

Prosíme uchazeče na 1. – 20. místě, aby nám na mail eko@ekopodebrady.cz sdělili, zda na základě výsledků talentové zkoušky nastoupí ke studiu, abychom mohli 5. 2. 2023 zveřejnit reálný seznam přijatých uchazečů.

V případě, že se na oboru vzdělávání Design a nová média uvolní místo v pořadí, budou ke studiu přijatí uchazeči, kteří se v první volbě hlásili na obor vzdělávání Multimediální tvorba a nemohli být přijati pro velký počet uchazečů a zároveň si tento obor studia uvedli pro naši školu na druhém místě. Takto postoupivší uchazeči k přijetí mohou mít více získaných bodů z talentové zkoušky, než měl uchazeč, který se hlásil na obor Design a média v první volbě.

 

Poděbrady 10. 1. 2023                                                                            Ing. Zbyněk Lukavec, ředitel školy

 

 

 

 

Sdílet článek

 

Mohlo by vás také zajímat