Učitelé

Vedení školy

Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy


lukavec@ekopodebrady.cz

vyučuje:

marketing a marketingová komunikace

PhDr. Dagmar Lukavcová    

statutární zástupce ředitele,
výchovná poradkyně

lukavcova@ekopodebrady.cz

                               

Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele

styblo@ekopodebrady.cz

 

 

Učitelé

 

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT2


bezouska@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk, informační a komunikační technologie

Mgr. Sandtnerová Nicole

třídní učitelka MMT1

sandtnerova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

matematika, informační a komunikační technologie

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka primy

meliskova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova

Lid. Francisco Godoy

godoy@ekopodebrady.cz

vyučuje:

fyzika

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DM1

nehyba@ekopodebrady.cz

vyučuje:

technologie produkce, prostorový design, výtvarná příprava, technické kreslení a dokumentace, výtvarná příprava pro média, multimediální tvorba 

Mgr. Martin Roubíček

třídní učitelka MMT4

roubicek@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova, ekonomika v médiích, občanský a společenskovědní základ

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka tercie,
školní koordinátor EVVO

glierova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

biologie a ekologie

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka sekunda

audrainova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

španělský jazyk, francouzský jazyk

Mgr. Jana Severová

zumrova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

německý jazyk, český jazyk, literatura a umění

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka kvarty

zumrova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk

MgA. Leona Kubišová

kubisova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace, grafický design, média, multimediální design, výtvarná příprava pro média

Mgr. Veronika Valentová

vyučuje:

prostorová tvorba, prostorový design, figurální kresba, výtvarná příprava

MgA. et Mgr. Petra Filipová, Ph.D.

třídní učitelka MMT3

filipova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

výtvarná příprava pro média, multimediální design, dějiny výtvarné kultury, multimediální kultura, navrhování a realizace,  

MgA. Šimon Chloupek

chloupek@ekopodebrady.cz

vyučuje:
grafický design, grafický design seminář, písmo, webdesign

 

Externí učitelé

 

Mgr. Jana Bartošová

vyučuje:

občanský a společenskovědní základ

Mgr. Gabriela Costiou

vyučuje:

dějepis

Mgr. Andrea Kostelecká

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

Tomková Markéta

vyučuje:

výtvarná příprava, prostorová tvorba

Ondřej Bláha

vyučuje:

navrhování a realizace, programování aplikací

BcA. Tomáš Holub

vyučuje:

animace, digitální design, navrhování a realizace

Jiří Petrů

vyučuje:

digitální design, krátký film, navrhování a realizace

Radek Bláha

vyučuje:

navrhování a realizace, prostorový design

Pavel Horák

vyučuje:

navrhování a realizace,  digitální design

Ing. Filip Malý, Ph.D.

vyučuje:

programování aplikací, navrhování a realizace

PaedDr. Kostelecká Miloslava

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

PhDr. Eva Svobodová

vyučuje:

ruský jazyk

Luboš Marek

vyučuje:

navrhování a realizace, reklamní fotografie

 

Administrativa

 

Radka Sedláčková, DiS.

administrativní pracovnice

sedlackova@ekopodebrady.cz

325 615 014

 

Monika Martínková

marketing, PR

mmartinkova@ekopodebrady.cz

325 616 446
 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •