Učitelé

Vedení školy

Ing. Zbyněk Lukavec
ředitel školy
lukavec@ekopodebrady.cz

vyučuje:

marketing a marketingová komunikace

PhDr. Dagmar Lukavcová    

statutární zástupce ředitele,
výchovná poradkyně,

předsedkyně předmětové komise pro český jazyk a literaturu
předsedkyně předmětové komise pro společenskovědní předměty

lukavcova@ekopodebrady.cz

                               

Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele

styblo@ekopodebrady.cz

 

 

Učitelé

 

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT4


bezouska@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk,
informační a komunikační technologie

Mgr. Bumbera Nicole

třídní učitelka MMT3,
předsedkyně předmětové komise
pro matematiku a IKT

sandtnerova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

matematika

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka tercie

meliskova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova

Mgr. Barbora Senohrábková

třídní učitelka primy

senohrabkova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DNM3

nehyba@ekopodebrady.cz

vyučuje:

technologie produkce,
technické kreslení a dokumentace,
navrhování a realizace

Mgr. Martin Roubíček

třídní učitel MMT1

roubicek@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova,
ekonomika v médiích

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka kvinty,
školní koordinátor EVVO, předsedkyně předmětové komise pro přírodovědné předměty

glierova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

biologie a ekologie

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka oktávy

audrainova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

španělský jazyk, český jazyk, literatura a umění

Mgr. Jana Severová

severova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

německý jazyk, český jazyk,
literatura a umění

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka sexty, předsedkyně předmětové komise pro cizí jazyky

zumrova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk

MgA. Leona Kubišová

předsedkyně předmětové komise pro technologické předměty

kubisova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace, grafický design,
média, multimediální design, vizuální design,
výtvarná příprava pro média

Mgr. Veronika Valentová

třídní učitelka DNM2

valentova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

prostorová tvorba, prostorový design,
figurální kresba, výtvarná příprava, 
výtvarná příprava pro média

Mgr. Anna Martínková

třídní učitelka DNM1

martinkovaa@ekopodebrady.cz

vyučuje:

výtvarná příprava pro média, výtvarná příprava, 
dějiny výtvarné kultury,
multimediální kultura
 

MgA. Šimon Chloupek

chloupek@ekopodebrady.cz

vyučuje:
grafický design, písmo, navrhování a realizace,
informační a komunikační technologie, digitální design

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

třídní učitel MMT2

hercik@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk, informační a komunikační technologie, 
občanský a společenskovědní základ

Mgr. Barbora Herciková

třídní učitelka sekundy

hercikova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

 

Externí učitelé

 

Mgr. Jana Bartošová

bartosovaj@ekopodebrady.cz

vyučuje:

občanský a společenskovědní základ

Ing. Pavel Ježek

jezek@ekopodebrady.cz

 

vyučuje:

fyzika

Jan Smutný

smutný@ekopodebrady.cz

vyučuje:

vizualizace interiérů a exteriérů

Ing. David Bros

bros@ekopodebrady.cz

vyučuje:

prostorový design, multimediální design,
navrhování a realizace

Ondřej Bláha

oblaha@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace,
programování aplikací

BcA. Tomáš Holub

holub@ekopodebrady.cz

vyučuje:

animace, digitální design
 

Jiří Petrů

petru@ekopodebrady.cz

vyučuje:

digitální design, krátký film,
navrhování a realizace

Radek Bláha

blaha@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace,
prostorový design

Pavel Horák

horak@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace, 
digitální design

Ing. Filip Malý, Ph.D.

maly@ekopodebrady.cz

vyučuje:

programování aplikací,
navrhování a realizace

PhDr. Eva Svobodová

svobodovae@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk

Luboš Marek

marekl@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace,
digitální design

Ing. Lucie Musilová

musilova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

chemie

Ing. Kamila Tomanová

tomanova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

krátký film

Mgr. Karel Lhotský

lhotsky@ekopodebrady.cz

vyučuje:

matematika

BcA. David Hysek

hysek@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace

Mgr. Denisa Benešová
benesova@ekopodebrady.cz

 

vyučuje:

speciální pedagog, dysklub

 

Administrativa

 

Radka Sedláčková, DiS.

administrativní pracovnice

sedlackova@ekopodebrady.cz

325 615 014

 

Martina Beránková

hospodářka školy

berankovam@ekopodebrady.cz

325 616 446

Monika Martínková

marketing, PR

mmartinkova@ekopodebrady.cz

325 616 446
 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •