Učitelé

Vedení školy

 


Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy


lukavec@ekopodebrady.czvyučuje:
marketing,                            marketingová komunikace


PhDr. Dagmar Lukavcová    

statutární zástupce ředitele

výchovná poradkyně

lukavcova@ekopodebrady.cz


vyučuje:

občanský a

společenskovědní základ
                               

 

Mgr. Martin Roubíček

zástupce ředitele

roubicek@ekopodebrady.cz

 

vyučuje:
ekonomika, tělesná výchova

Učitelé

   
 

Mgr. Aleš Bezouška


bezouska@ekopodebrady.czvyučuje:
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce
 

Mgr. Tomáš Otava

třídní učitel MMT1


metodik prevence rizikového
chování


otava@ekopodebrady.cz

vyučuje:
český jazyk, literatura a umění, 
občanský a společenskovědní základ

 

Mgr. Dagmar Třeštiková

třídní učitelka kvinty

 
trestikova@ekopodebrady.czvyučuje:
ruský jazyk, německý jazyk
 

Mgr. Jana Polachová

třídní učitelka MMT3

polachova@ekopodebrady.cz
vyučuje:
matematika
 

Mgr. Vojtěch Nehyba

vyučuje:
multimediální tvorba navrhování III, prostorová tvorba
 

Ing. Alena Brabcová

třídní učitelka MMT4 

brabcova@ekopodebrady.cz

 

vyučuje:
prostorový design, výtvarná příprava pro média, figurální kresba, multimediální tvorba navrhování I, navrhování a realizace, výtvarná příprava

 

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka sekundy

školní koordinátor EVVO

glierova@ekopodebrady.czvyučuje:
biologie a ekologie, chemie
 
 

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka primy

stranska@ekopodebrady.czvyučuje:
španělský jazyk, francouzský jazyk
 

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka tercie

zumrova@ekopodebrady.cz
 
vyučuje:
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

 

MgA. Leona Kubišová

kubisova@ekopodebrady.cz

vyučuje:
multimediální technologie III, navrhování a realizace, grafický design, média, grafický design seminář, multimediální tvorba navrhování I

 

MgA. Mgr. Petra Filipová, Ph.D.

třídní učitelka MMT2 

filipova@ekopodebrady.cz

vyučuje:
multimediální tvorba navrhování III, výtvarná příprava pro média, dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava pro média, multimediální kultura, prostorová tvorba 

 

 

Externí učitelé
   
 

Ernstová Eva

vyučuje:
dějepis

 

Sandtnerová Nicole

vyučuje:
informační a komunikační technologie
 

Tomková Markéta

vyučuje:
výtvarná příprava
 

Ondřej Bláha

vyučuje:
multimediální tvorba navrhování II, programování aplikací
 

BcA. Tomáš Holub

vyučuje:
animace, digitální design, navrhování a realizace
 

Jiří Petrů

vyučuje:
multimediální technologie I, digitální design, krátký film, navrhování a realizace
 

Bc. Blanka Melíšková

vyučuje:
tělesná výchova
 

Radek Bláha

vyučuje:
multimediální tvorba navrhování I, navrhování a realizace, prostorový design
 

Mgr. Šimon Chloupek

vyučuje:
multimediální tvorba navrhování II, grafický design, písmo, webdesign
 

Pavel Horák

vyučuje:
multimediální technologie I, multimediální tvorba navrhování I, digitální design
 

Ing. Filip Malý, Ph.D.

vyučuje:
programování aplikací, navrhování a realizace, multimediální tvorba II

 

Ing. Mgr. Lukáš Matěna

vyučuje:
fyzika

Administrativa

   
 

Radka Sedláčková, DiS.
administrativní pracovnice

sedlackova@ekopodebrady.cz
325 615 014

 
 

Monika Martínková
marketing, PR

mmartinkova@ekopodebrady.cz
325 616 446
 

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •