Učitelé

Vedení školy

Ing. Zbyněk Lukavec
ředitel školy
lukavec@ekopodebrady.cz

vyučuje:

marketing a marketingová komunikace

PhDr. Dagmar Lukavcová    

statutární zástupce ředitele,
výchovná poradkyně,

předsedkyně předmětové komise pro český jazyk a literaturu
předsedkyně předmětové komise pro společenskovědní předměty

lukavcova@ekopodebrady.cz

                               

Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele

styblo@ekopodebrady.cz

 

 

Učitelé

 

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT2


bezouska@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk,
informační a komunikační technologie

Mgr. Sandtnerová Nicole

třídní učitelka MMT1,
předsedkyně předmětové komise
pro matematiku a IKT

sandtnerova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

matematika,
informační a komunikační technologie

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka primy

meliskova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova

Lid. Francisco Godoy

godoy@ekopodebrady.cz

vyučuje:

fyzika

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DM1

nehyba@ekopodebrady.cz

vyučuje:

technologie produkce,
prostorový design, výtvarná příprava,
technické kreslení a dokumentace,
výtvarná příprava pro média,
multimediální tvorba 

Mgr. Martin Roubíček

třídní učitel MMT4

roubicek@ekopodebrady.cz

vyučuje:

tělesná výchova,
ekonomika v médiích,
občanský a společenskovědní základ

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka tercie,
školní koordinátor EVVO, předsedkyně předmětové komise pro přírodovědné předměty

glierova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

biologie a ekologie

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka sekunda

audrainova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

španělský jazyk, francouzský jazyk

Mgr. Jana Severová

severova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

německý jazyk, český jazyk,
literatura a umění

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka kvarty, předsedkyně předmětové komise pro cizí jazyky

zumrova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

anglický jazyk

MgA. Leona Kubišová

předsedkyně předmětové komise pro technologické předměty

kubisova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

navrhování a realizace, grafický design,
média, multimediální design,
výtvarná příprava pro média

Mgr. Veronika Valentová

valentova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

prostorová tvorba, prostorový design,
figurální kresba, výtvarná příprava

MgA. et Mgr. Petra Filipová, Ph.D.

třídní učitelka MMT3,
předsedkyně předmětové komise
pro odborné předměty - výtvarné

filipova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

výtvarná příprava pro média,
multimediální design,

dějiny výtvarné kultury,
multimediální kultura,
navrhování a realizace,  

MgA. Šimon Chloupek

chloupek@ekopodebrady.cz

vyučuje:
grafický design, grafický design seminář,
písmo, webdesign

 

Externí učitelé

 

Mgr. Jana Bartošová

email

vyučuje:

občanský a společenskovědní základ

Mgr. Gabriela Costiou

email

vyučuje:

dějepis

Mgr. Andrea Kostelecká

email

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

Tomková Markéta

email

vyučuje:

výtvarná příprava, prostorová tvorba

Ondřej Bláha

email

vyučuje:

navrhování a realizace,
programování aplikací

BcA. Tomáš Holub

email

vyučuje:

animace, digitální design,
navrhování a realizace

Jiří Petrů

email

vyučuje:

digitální design, krátký film,
navrhování a realizace

Radek Bláha

email

vyučuje:

navrhování a realizace,
prostorový design

Pavel Horák

email

vyučuje:

navrhování a realizace, 
digitální design

Ing. Filip Malý, Ph.D.

email

vyučuje:

programování aplikací,
navrhování a realizace

PaedDr. Kostelecká Miloslava

email

vyučuje:

český jazyk, literatura a umění

Ing. Roman Vlasák

email

vyučuje:

chemie

PhDr. Eva Svobodová

email

vyučuje:

ruský jazyk

Luboš Marek

email

vyučuje:

navrhování a realizace,
reklamní fotografie

Mgr. Šárka Kolářová

kolarova@ekopodebrady.cz

vyučuje:

speciální pedagog, dysklub

 

Administrativa

 

Radka Sedláčková, DiS.

administrativní pracovnice

sedlackova@ekopodebrady.cz

325 615 014

 

Martina Beránková

hospodářka školy

berankovam@ekopodebrady.cz

325 616 446

Monika Martínková

marketing, PR

mmartinkova@ekopodebrady.cz

325 616 446
 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •