Školská rada

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na škole  od listopadu 2005 zřízena školská rada.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

  • JUDr. Klára Tomaierová – předsedkyně, zástupce zřizovatele
  • Bc. Dana Černá – členka rady za rodiče a zletilé žáky
  • Mgr. Aleš Bezouška – člen rady za pedagogické pracovníky

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •