ŠABLONY II

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora personálního rozvoje pracovníků školy II

Příjemce: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

Anotace projektu:

Projekt zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2020

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci a žáci školy

Aktivity projektu:

- Školní speciální pedagog - personální podpora SŠ
- Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP - osobnostně sociální rozvoj
- Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP
- Nové metody ve výuce SŠ
- Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
- Využití ICT ve vzdělávání SŠ
- Klub pro žáky SŠ - čtenářský klub

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •