CENTRUM NATURA

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií – Centrum kolegiální podpory

Název projektu: CENTRUM NATURA

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: I/2017 – XII/2019
Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Cíl projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání. V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti pedagogům z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Jednou z partnerských škol projektu, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory(CKP) v první vlně realizace projektu, je EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Základní a střední školy z okolí dostaly příležitost ke spolupráci v projektu formou účasti učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Cílové skupiny projektu:
- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- pracovníci České školní inspekce


Školy regionu zapojené do projektu:

 • ZŠ T.G.M. Poděbrady
 • ZŠ V. Havla Poděbrady
 • Gymnázium B. Hrabala Nymburk
 • ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
 • ZŠ Sadská
 • ZŠ a MŠ Dymokury
 • ZŠ a MŠ Vrbová Lhota
 • Speciální ZŠ Poděbrady
 • ZŠ JEDNA RADOST Poděbrady

Studenti oboru Multimediální tvorba zajišťují fotodokumentaci a video materiál z průběhu projektu. 

Více informací naleznete zde.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

 • EKO Gymnázium:

   

   

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

 •