BoB as a Bait - Better Adult Training

BoB as a Bait - Better Adult Training

 

Číslo projektu: 2019-1-IS01-KA204-051131

O projektu:

V říjnu 2019 byla naše škola schválena jako partner v projektu Erasmus+ Partnerství (KA2). Dvouletý projekt zaměřený na  vzdělávání dospělých bude zahájen 1. 12. 2019 a spolu s dalšími šesti partnery z Estonska, Lotyšska, Litvy, Řecka, Španělska a Islandu budeme pracovat na výcvikových programech pro dospělé na začátku kariéry a jejich animaci a následné elektronické prezentaci. Úkolem našich studentů a pedagogů bude i návrh a realizace projektových webových stránek.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je využití nabytých dovedností z hodin odborných předmětů v praxi a zároveň aktivní využití anglického jazyka. 

Pedagogické zajištění: 

PhDr. Eva Svobodová - školní koordinátorka projektu
Mgr. Kateřina Zumrová
Mgr. Aleš Bezouška

Koordinátor pro všechny země:

Skref fyrir Skref ehf / Step by step/ Krok za krokem (Island)

Třídy: 

Vybraní zástupci tříd EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií

Realizace projektu:

Zahajovací schůzka: Island 22. - 23. 1. 2020

A je odstartováno! Stalo se během zahajovací schůzky na Islandu. Zástupci všech 7 partnerských zemí (Island, Česká republika, Španělsko, Řecko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) se i přes hrozící nepřízeň počasí sešli nedaleko Keflavíku. Měli jsme štěstí: mezinárodní letiště se pár hodin po našem příjezdu zavřelo a vládu nad Islandem převzaly přírodní živly. Pokud se někdo těšil na největší trháky Islandu = gejzíry, hory, polární záři, ten byl zklamaný. V bílé tmě hledal náš řidič cestu jen popaměti a nejbezpečnějším místem byla konferenční místnost v hotelu s příznačným místem Lighthouse, tedy maják. Tady jsme řešili organizační věci pro další dva roky, termíny následných schůzek a konferencí. Přidělovaly se úkoly a diskutovalo se o podobě projektových výstupů, o možných překážkách a problémech. Vše proběhlo hladce, i počasí se nakonec umoudřilo a z Islandu jsme odlétali překvapivě jen za mírného sněžení, které vyvolávalo příjemné vzpomínky na zimy, jež jsme znávali i v Čechách. PS V dubnu nás čeká Tenerife!

PhDr. Eva Svobodová, školní koordinátorka projektu

Kick-off meeting: Iceland January 22 - 23, 2020

We have started off! It happened during the kick-off meeting in Iceland. The partners from 7 countries (Iceland, Czech Republic, Spain, Greece, Estonia, Lithuania and Latvia) met near Keflavík. We were lucky as a couple of hours after our landing the international airport was closed and Iceland was ruled for the next two days by storms, winds and snow. If some of us were looking forward to the greatest Icelandic hits = geysers, mountains and northern lights, they were disappointed. In the white darkness even our driver was looking for the road by heart. The safest place was the convention lounge in our hotel named Lighthouse Inn. For two days we worked on tasks for the next two years, terms of next meetings and conferences. We discussed the form of project outputs and potential obstacles and problems. Finally everything went out well, the weather calmed down and we left Iceland surprisingly only in gently snowing which evoked winters we used to have in the Czech Republic, too. PS Tenerife is awaiting us in April!

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •