BoB as a Bait - Better Adult Training

BoB as a Bait - Better Adult Training

 

Číslo projektu: 2019-1-IS01-KA204-051131

O projektu:

V říjnu 2019 byla naše škola schválena jako partner v projektu Erasmus+ Partnerství (KA2). Dvouletý projekt zaměřený na  vzdělávání dospělých bude zahájen 1. 12. 2019 a spolu s dalšími šesti partnery z Estonska, Lotyšska, Litvy, Řecka, Španělska a Islandu budeme pracovat na výcvikových programech pro dospělé na začátku kariéry a jejich animaci a následné elektronické prezentaci. Úkolem našich studentů a pedagogů bude i návrh a realizace projektových webových stránek.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je využití nabytých dovedností z hodin odborných předmětů v praxi a zároveň aktivní využití anglického jazyka. 

 

Pedagogické zajištění: 

PhDr. Eva Svobodová - školní koordinátorka projektu

 

Koordinátor pro všechny země:

Skref fyrir Skref ehf / Step by step/ Krok za krokem (Island)

 

Třídy: 

Vybraní zástupci tříd EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •