Předmětové komise

Předmětové komise sdružuje učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení ve vzdělávací a výchovné oblasti, vytvářejí školní koncepci daného vyučovacího předmětu (vzdělávací oblasti) a podílejí se na výchovně vzdělávací koncepci školy.

Předmětové komise - složení:

Matematika a informační a komunikační technologie:
Mgr. Radek Stýblo, předseda
Mgr. Nicole Sandtnerová
Mgr. Aleš Bezouška
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Cizí jazyky:
Mgr. Kateřina Zumrová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Aleš Bezouška
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Severová
PhDr. Eva Svobodová

Český jazyk a literatura:
PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Jana Severová
PaedDr. Miloslava Kostelecká
Mgr. Barbora Herciková

Společenskovědní předměty:
PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Ing. Zbyněk Lukavec
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Blanka Melíšková
Mgr. Barbora Herciková
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Miloš Bernart

Technologické předměty:
MgA. Leona Kubišová, DiS., předseda
MgA. Šimon Chloupek
Bc. Tomáš Holub
Jiří Petrů
Radek Bláha
Pavel Horák
Luboš Marek
Ing. David Bros

Výtvarné předměty:
Mgr. Veronika Valentová, předseda
Mgr. Vojtěch Nehyba
Mgr. Markéta Tomková
Mgr. Anna Martínková

Přírodovědné předměty:

Mgr. Bohdana Glierová, předseda
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Kateřina Zumrová
Mgr. Miloš Bernat
Ing. Pavel Ježek
Ing. Mgr. Lukáš Matěna, Ph.D.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •