Studentský parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.


Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2021/2022: 

I. pololetí:

20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11. , 29. 11., 13. 12. 2021 a 10. 1., 24. 1. 2021

změna termínu vyhrazena

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

II. pololetí: doplníme dle aktuální situace

Zápisy ze schůzek naleznete zde.

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

      Zástupce pro školní parlament                    
1.V   Daniel Mareš, Tereza Pospíšilová     
2.V   Amálie Anna Keltnerová, Matěj Síbrt
3.V   Maximus Daniel Hendrich, Nikola Juklíčková
4.V   Markéta Müllerová, Šárka Paulusová
5.V   Matěj Halík, Monika Fialová
6.V   Kristýna Semecká, Adéla Knitlová
8.V   Theodor Dašek, Agáta Kroutilová
MMT1   Ema Alexandrová, Rozálie Matějčíková
MMT2   Annemarie Bušinová, Laurentiu Solom
MMT3   Jaroslav Růžička, David Hájek
MMT4   Martin Bezouška, Jan Midrla
DNM1   Jana Madajová, Ondřej Studnička
DNM2   Alice Šandová, Renata Rudolfová
DNM3   Matyáš Kalferst, Tomáš Zedník

 


 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •