Praxe

Odborná praxe žáků 4. ročníku ve školním roce 2021/22 proběhne - termín připravujeme.

Odborná praxe žáků 3. ročníku ve školním roce 2020/21 proběhne - termín připravujeme.


 

V průběhu studia, absolvují studenti souvislou odbornou praxi u agentur a firem podnikajících v oblasti médií a mediální produkce. Škola v rámci praxí spolupracuje s tištěnými, rozhlasovými i televizními médii, mediálními a reklamními agenturami, grafickými studii a dalšími obdobně zaměřenými subjekty.

Charakteristika odborné praxe

Součástí studia je povinná odborná praxe v minimálním rozsahu 4 týdnů. Cílem praxe je:

·         Ověřit využitelnost získaných znalostí a dovedností v mimoškolním prostředí – u ekonomických subjektů;

·         Získat nové praktické znalosti a dovednosti v oboru u konkrétního ekonomického subjektu;

·         Získat znalosti o produktivním procesu;

·         Získat informace a podněty pro perspektivní profesní růst, požadavky na absolventa;

·         Seznámit se s mechanizmy (marketingového) řízení firmy v prostředí hospodářské soutěže.

Každý student obdrží konkrétní zadání obsahu a formy „Zprávy o vykonané praxi“, jejíž součástí budou i výkazy o druhu a rozsahu jednotlivých prací vykonaných u ekonomického subjektu během odborné praxe. Zpráva bude zaměřena na marketing a (veřejnou) ekonomiku subjektu včetně možností uplatnění absolventů v praxi, resp. požadavků na absolventy. 

 

Subjekt může navrhnout pozice pro odbornou praxi s předpokládanou pracovní náplní, na které by se studenti mohli hlásit s ohledem na své budoucí profesní zaměření.

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •