home > O nás > Co vás čeká > Maturita > Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2019/2020 - obor Multimediální tvorba

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2019/2020 - obor Multimediální tvorba

Cizí jazyk - ústní (15 min); *
Matematika - ústní (15 min); **
Marketing a marketingová komunikace - ústní (15 min.);

Poznámky:
* Žáci nemohou konat profilovou zkoušku z cizího jazyka, ze kterého dělali zkoušku ve společné části.
** Matematiku si mohou zvolit pouze žáci, kteří z matematiky nekonali zkoušku ve společné části.


Umělecko-historická a výtvarná příprava

Dějiny výtvarné kultury - ústní (15 min.);
Výtvarná příprava pro média - vypracování maturitní práce a její obhajoba (15 min.);
Prostorová tvorba - vypracování maturitní práce a její obhajoba (15 min.);
Figurální kresba a základy písma - vypracování maturitní práce a její obhajoba, (15 min.).

Technologický základ

2D grafika - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min.);
3D grafika - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min.);
Fotografie - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min.);
Animace - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min.);
Audiovize - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min.);
Tvorba webových stránek - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min);
Programování multimediálních aplikací - vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min).

Tematické okruhy pro rok 2020 ke stažení zde.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •