Maturita

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2021/2022 PŘIPRAVUJEME

► Důležité termíny pro jarní termín maturitní zkoušky 2022:

 • didaktické testy: připravujeme
 • profilová část: připravujeme

Informace vydané MŠMT se připravují.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání, a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky.
V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut a žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Zkouška z cizího jazyka
Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, ve kterém se žák vzdělává. Upozorňujeme, že povinná dotace hodin se změnila – viz § 14 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Pro didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk i nadále platí stejná pravidla – trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový slovník.
Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.  

► z českého jazyka a literatury 

 • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury -  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 

► z cizího jazyka 

 • Ústní zkouška z cizího jazyka
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 

Další dvě zkoušky volí žáci z následující nabídky.

► Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2021/2022

 • Marketing a marketingová komunikace
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Matematika
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut  **
  písemná práce
 • Cizí jazyk 
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut  *

* Žáci nemohou konat profilovou zkoušku z cizího jazyka, ze kterého dělali zkoušku ve společné části. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.

** Matematiku si mohou zvolit pouze žáci, kteří z matematiky nekonali zkoušku ve společné části.

      Umělecko-historická a výtvarná příprava

 • Teorie výtvarného umění
  ústní forma zkoušky před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 

      Technologický základ

 • 2D grafika
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • 3D grafika
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Fotografie
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Animace
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Audiovize
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Tvorba webových stránek
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 
 • Programování multimediálních aplikací
  vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v rozsahu 15 minut 

Vyhlášení témat maturitních prací z odborných předmětů ve školním roce 2021/2022 připravujeme

Maturitní četba: ke stažení zde.

MATURITNÍ OKRUHY připravujeme.

Formulář ke stažení:
Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJ
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - Aj
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - MA

 

Podrobné informace: https://maturita.cermat.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

 • EKO Gymnázium:

   

   

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

 •