Maturita

Základní informace ke konání maturitních zkoušek JARO 2020

A. Termíny a časy konání didaktických testů pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek (PUP)

  1. Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
  2. Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.
  3. Žákům s PUP bude čas na vypracování testu prodloužen s ohledem na stupeň uzpůsobení.

 

Datum konání zkoušky

 

Zkušební předmět

 

Forma zkoušky

 

Zahájení přípravy

v učebně 1)

 

Zahájení zkoušky

 

Ukončení zkoušky2)

 

Ukončení zkoušky v učebně

 

1.6.2020

Francouzský jazyk

didaktický test

8:00

8:15

10:05

10:10

Matematika

didaktický test

8:00

8:15

10:15

10:20

Anglický jazyk

didaktický test

13:00

13:15

15:05

15:10

 

2.6.2020

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00

8:15

9:30

9:35

Německý jazyk

didaktický test

13:00

13:15

15:05

15:10

Ruský jazyk

didaktický test

13:00

13:15

15:05

15:10

Španělský jazyk

didaktický test

13:00

13:15

15:05

15:10

3.6.2020

Matematika+

didaktický test

9:00

9:15

11:45

11:50


B. Termíny konání ústních zkoušek společné části a profilové maturitní zkoušky

Tato část maturitních zkoušek proběhne v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020. Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou upřesněny rozpisem, se kterým budou žáci i vyučující seznámeni nejpozději do 31. 5. 2020.


Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2019/2020

Pokyn k maturitní zkoušce a ukončení studia zde.

Maturitní četba: ke stažení zde.

Formulář ke stažení:
Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJ
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - ČJL
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - Aj
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky - MA

► Důležité termíny pro jarní termín maturitní zkoušky 2020:
 

8. dubna 2020  písemná práce z českého jazyka a literatury

30. dubna 2020 písemná práce  z anglického jazyka

4. května 2020    didaktický test z matematiky

4. května 2020    didaktický test z anglického jazyka

5. května 2020    didaktický test z českého jazyka a literatury

18. 5. - 22. 5. 2020   ústní zkouška společné a profilové části

Základní informace k maturitní zkoušce naleznete zde.

Hygienické pokyny k maturitní zkoušce.

Další aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz

 

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •