Klauzurní práce

Studium prvního, druhého a třetího ročníku oborů Multimediální tvorba a Design a Nová média je zakončeno klauzurní prací z odborných předmětů vzdělávací oblasti umělecko-historické a výtvarné přípravy.
V rámci klauzurní práce student zpracovává zadané téma. Při tvorbě artefaktu uplatňuje schopnosti a dovednosti získané v příslušných odborných předmětech daného ročníku. Vzhledem k rozsahu takového úkolu probíhá příprava klauzury ve vymezeném časovém úseku.
Klauzurní práce jsou hodnoceny komisionálně. Posuzuje se jednak stránka obsahová, tedy zpracování tématu, stejný důraz je však kladen i na složku formální. Součástí klauzurní práce je i krátká obhajoba. Hodnocení klauzurní práce se pak promítá do výsledné známky z odborného předmětu.
Zadání témat klauzurních prací probíhá v květnu daného školního roku, jejich hodnocení a závěrečná veřejná (školní) prezentace spojená s obhajobou práce potom před koncem školního roku.

 

KLAUZURNÍ PRÁCE, ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Multimediální tvorba, 1. ročník
Téma: SUPERHRDINA 

Využití získaných znalostí z předmětu prostorová tvorba a práce s různými materiály.

 

  

Tomáš Dítě, MMT1

 

        

Kai Kreuze, MMT1
 

     

Eliška Vrabcová, MMT1


Multimediální tvorba, 2. ročník
Téma: KALENDÁŘ - 600 let od narození Jiřího z Poděbrad

Použití libovolných grafických technik (linoryt, suchá jehla apod.) v kombinaci s digitální grafikou.

Klikem na obrázek se otevře kalendář.

      

    
David Henyš, MMT2             Kristýna Dydyková, MMT2

 

                             

  Anna Ritschelová, MMT2             Ondřej Vasilovčík, MMT2                           

Multimediální tvorba, 3. ročník
​Téma: 600 let od narození Jiřího z Poděbrad

Jednotné téma zpracováno s využitím libovolného média (animace, video, komiks, fotografie apod.)

Klikem na obrázek se otevře komiks či spustí video.

             

David Vetor, komiks, MMT3      Klára Frašková,                 Natálie Březinová, 
                                             Dominik Holenda,              animace, MMT3
                                             komiks, MMT3

 

             

Matouš Zedníček,                      Sebastian Loudát, 
video, MMT3                             komiks, MMT3   

 

  

 David Kubín, série fotografií, MMT3

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •