home > O nás > Co nabízíme > Výsledky talentových zkoušek konaných ve dnech 3. a 4. ledna 2018

Výsledky talentových zkoušek konaných ve dnech 3. a 4. ledna 2018

Výsledky talentových zkoušek konaných ve dnech 3. a 4. ledna 2018

Seznam uchazečů, kteří získali 50 a více bodů.

 

 

Sdělením výsledků talentových zkoušek pokračuje přijímací řízení. Ředitel školy v souladu s § 62 odst. 5 školského zákona zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 5. února 2018. Limit pro přijetí je 50 bodů. Uchazeči, kteří splnili limit pro přijetí, budou přijímáni v pořadí podle výsledků talentových zkoušek. U uchazečů, kteří dosáhli u talentové zkoušky stejný počet bodů, budou rozhodovat o pořadí další kritéria, a to:

 1. počet získaných bodů z talentové zkoušky (bez pohovoru); pokud je nutné dále,

 2. počet získaných bodů v uchazečem zvolené prioritní části talentové zkoušky; pokud je nutné dále,

 3. celkový průměrný prospěch na konci osmé třídy.

   

  Škola přijímá do 1. ročníku oboru vzdělávání Multimediální tvorba ve školním roce 2018/19 30 žáků.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

 • EKO Gymnázium:

   

   

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

 •