home > O nás > Co nabízíme > Seznam přijatých uchazečů MMT pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů MMT pro školní rok 2018/2019

Přijatí uchazeči o studium potvrdí svůj zájem se vzdělávat na škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Na uvolněná místa budou přijímáni další uchazeči „pod čarou“ v pořadí tak, jak se umístili u talentových zkoušek.

Důležité upozornění:

Ve dnech 12. – 16. února 2018 jsou ve škole jarní prázdniny. Škola je uzavřena. Zápisové lístky můžete předat osobně v termínu 6. 2. – 9. 2. 2018 nebo v pondělí 19. 2. 2018 v kanceláři školy. Jinak je zasílejte poštou! Děkujeme.

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

partnerská škola:

ostatní