home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Talentové zkoušky Multimediální tvorba 2019

Talentové zkoušky Multimediální tvorba 2019

Na zveřejněném seznamu výsledků talentové zkoušky jsou uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, tj. překonali hranici potřebných 50 bodů.

Do oboru studia 82–41–M/17 Multimediální tvorba se přijímají uchazeči podle pořadí v talentové zkoušce a v souladu se zveřejněnými kritérii pro přijetí do počtu 29 uchazečů + 1 na odvolání.

Uchazeči, kteří se umístili na 30. a dalších místech, mohou postoupit na uvolněná místa mezi prvními 29, pokud uchazeč z tohoto pořadí sdělí škole, že nenastoupí.

Uchazečům na 30. a dalších místech bude nabídnuta možnost studovat obor Design a nové média v pořadí, jak dopadli u talentové zkoušky.

Přijímací řízení pokračuje, ředitel školy sdělí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu nejdříve 5. února 2019.

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •