home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Talentové zkoušky Design a nová média 2019

Talentové zkoušky Design a nová média 2019

 

Na zveřejněném seznamu výsledků talentové zkoušky jsou uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, tj. překonali hranici potřebných 50 bodů, a měli obor Design a nová média na prvním místě na přihlášce ke studiu.

Do oboru studia  82-41-M/03 Design a nová média se přijímají uchazeči podle pořadí v talentové zkoušce a v souladu se zveřejněnými kritérii pro přijetí do počtu 19 uchazečů + 1 na odvolání.

Místa na 9. - 19. místě budou přednostně nabídnuta uchazečům, kteří se hlásili na obor Multimediální tvorba v pořadí, jak dopadli u talentové zkoušky.

Přijímací řízení pokračuje, ředitel školy sdělí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu nejdříve 5. února 2019.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •