home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Talentové zkoušky 2020 Design a nová média

Talentové zkoušky 2020 Design a nová média

EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií

             

Výsledky talentové zkoušky úspěšných uchazečů pro obor studia
82-41-M/03
  Scénická a výstavní tvorba
pro školní rok 2020/21

 

                              

Celkové
pořadí

Evidenční
číslo

Body
celkem

1

129

73,67

2

163

71,33

3

157

69,00

4

159

69,00

5

140

68,67

6

134

68,67

7

147

67,00

8

110

66,00

9

165

64,00

10

153

57,67

11

123

57,33

12

144

55,67

13

106

51,33

 

Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v tabulce, nesplnili limit 50 bodů pro přijetí ke studiu.

Do výsledků jsou zařazeni i uchazeči, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a přihlásili se na obor Multimediální tvorba i Scénická a výstavní tvorba, ale nemohou být v tuto chvíli mezi budoucími přijatými pro obor Multimediální tvorba pro velký počet uchazečů.

Ve školním roce 2020/21 se otvírá jedna třída tohoto oboru studia o 20 žácích.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu, a tím i výzvu pro odevzdání zápisových lístků, je možné vydat nejdříve 5. února 2020. Uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků talentové zkoušky.

Žádáme uchazeče, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku a jsou rozhodnuti, že z jakýchkoliv důvodů nenastoupí, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělili na mailovou adresu eko@ekopodebrady.cz. Děkujeme.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •