home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Seznam přijatých uchazečů Multimediální tvorba

Seznam přijatých uchazečů Multimediální tvorba

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2019/20 oboru vzdělávání 82–41–M/17 Multimediální tvorba.

Do 1. ročníku škola přijímá 30 žáků. Jedno místo zůstává volné na odvolání.

Rodiče, resp. zákonní zástupci uchazeče o studium odevzdají do 10 pracovních dnů škole zápisový lístek a podepíší se školou smlouvu o studiu. Tento termín je závazný.

Pokud škola neobdrží v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek, má za to, že uchazeč ztratil zájem o studium a na uvolněné místo se posune nejbližší uchazeč, který skončil tzv. pod čarou.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů má pro každého uchazeče právní validitu rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.

Poděbrady 5. 2. 2019

 

ing. Zbyněk  L u k a v e c, v.r.

ředitel školy

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •