home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Seznam přijatých uchazečů Multimediální tvorba 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů Multimediální tvorba 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů pro obor studia
82–41–M/17 Multimediální tvorba
pro školní rok 2020/21

             
   

Celkové
pořadí

Evidenční
číslo

Body
celkem

   
   

1

143

93,00

   
   

2

111

92,33

   
   

3

127

90,33

   
   

4

150

89,67

   
   

5

139

88,00

   
   

6

118

87,33

   
   

7

117

87,00

   
   

8

141

86,33

   
   

9

119

85,33

   
   

10

169

84,67

   
   

11

168

84,67

   
   

12

122

83,33

   
   

13

121

83,33

   
   

14

115

82,67

   
   

15

113

82,33

   
   

16

172

82,33

   
   

17

130

80,00

   
   

18

105

79,33

   
   

19

145

79,00

   
   

20

136

79,00

   
   

21

104

78,33

   
   

22

146

77,33

   
   

23

137

76,33

   
   

24

135

75,67

   
   

25

109

75,00

   
   

26

142

75,00

   
   

27

161

74,67

   
   

28

125

74,00

   
   

29

151

73,67

   
   

30

112

73,00

   

 

 

Úspěšní uchazeči z talentové zkoušky, kteří jsou uvedeni ve výše uvedené tabulce přijatých, odevzdají škole do 10 pracovních dnů zápisový lístek, kterým potvrdí svůj zájem o studium. Tento zápisový lístek poskytuje základní škola. Pokud tak neučiní v tomto termínu, má se za to, že o daný obor nemají zájem a na uvolněné místo v pořadí výsledků talentové zkoušky postoupí další uchazeč tzv. „pod čarou“.

Následně po odevzdání zápisového lístku škola uzavře s rodiči, resp. zákonnými zástupci uchazeče smlouvu o studiu.

Ve školním roce 2020/21 se otvírá jedna třída tohoto oboru studia o 30 žácích.

Blahopřejeme k přijetí a těšíme se na spolupráci!

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •