home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Seznam přijatých uchazečů Design a nová média

Seznam přijatých uchazečů Design a nová média

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2019/20 oboru vzdělávání 82-41-M/03 Design a nová média (Scénická a výstavní tvorba).

Do 1. ročníku škola přijímá 20 žáků. Na 1. až 9. místě jsou přijati uchazeči, kteří se hlásili přímo na daný obor. Na 10. až 19. místě jsou uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, hlásili se na obor 82–41–M/17 Multimediální tvorba a nemohli být přijati pro velký počet uchazečů, kteří vykonali talentové zkoušky lépe, a rozhodli se pro studium oboru Design a nová média, který měli uvedený na 2. místě v přihlášce ke studiu. Jedno místo zůstává volné na odvolání.

Rodiče, resp. zákonní zástupci uchazeče o studium odevzdají do 10 pracovních dnů škole zápisový lístek a podepíší se školou smlouvu o studiu. Tento termín je závazný.

Pokud škola neobdrží v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek, má za to, že uchazeč ztratil zájem o studium a na uvolněné místo se posune nejbližší uchazeč, který skončil tzv. pod čarou.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů má pro každého uchazeče právní validitu rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.

Poděbrady 5. 2. 2019 

 

ing. Zbyněk  L u k a v e c, v.r.

ředitel školy

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •