home > O nás > Co nabízíme > Přijímací řízení > Seznam přijatých uchazečů Design a nová média 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů Design a nová média 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů pro obor studia
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
pro školní rok 2020/21

 

                              

Celkové
pořadí

Evidenční
číslo

Body
celkem

1

129

73,67

2

163

71,33

3

157

69,00

4

159

69,00

5

140

68,67

6

134

68,67

7

147

67,00

8

110

66,00

9

165

64,00

10

153

57,67

11

123

57,33

12

144

55,67

13

106

51,33

14

114

68,33

15

164

67,33

16

116

60,00

 

Úspěšní uchazeči z talentové zkoušky, kteří jsou uvedeni ve výše uvedené tabulce přijatých, odevzdají škole do 10 pracovních dnů zápisový lístek, kterým potvrdí svůj zájem o studium. Tento zápisový lístek poskytuje základní škola. Pokud tak neučiní v tomto termínu, má se za to, že o daný obor nemají zájem a na uvolněné místo v pořadí výsledků talentové zkoušky postoupí další uchazeč tzv. „pod čarou“.

Následně po odevzdání zápisového lístku škola uzavře s rodiči, resp. zákonnými zástupci uchazeče smlouvu o studiu.

Ve školním roce 2020/21 se otvírá jedna třída tohoto oboru studia o 20 žácích.

Blahopřejeme k přijetí a těšíme se na spolupráci!

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •