Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2019 řediteli školy.
FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ZDE.
Potvrzení od lékaře není nutné.

Talentové zkoušky

Multimediální tvorba: 

Design a nová média: 


Předmětem talentových zkoušek jsou počítačové dovednosti v rozsahu učiva ZŠ, tematická kresba a ústní pohovor. Ukázky vlastní tvorby jsou vítány, ve vizuální i elektronické podobě.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám
Pro zájemce o studium nabízíme přípravný kurz k talentovým zkouškám. Více zde.


► Kritéria přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021:

Studijní obory Multimediální tvorba 82-41-M/17 a Design a nová média 82-41-M/03

Uchazeči budou přijímáni na základě talentové zkoušky, která se skládá z části výtvarné, části práce na PC a pohovoru. Uchazeči před zahájením talentové zkoušky sdělí, která část zkoušky je pro ně prioritní. Tato pak bude posuzována vahou 66,67 % a druhá vahou 33,33 %. Rozhodují se ve vazbě na budoucí zaměření studia na „multimediální technologie“ nebo „multimediální tvorba v propagaci a reklamě“.


1. Talentové zkoušky: max. 60 bodů
- multimediální technologie/technologické zaměření: 66,67% práce na PC, 33,33% tematická kresba
- multimediální tvorba v propagaci a reklamě/výtvarné zaměření: 66,67% tematická kresba, 33,33% práce na PC

2. Pohovor obecných studijních předpokladů: max. 40 bodů

Maximální bodový zisk: 100 bodů.
Limit pro přijetí je 50 bodů.

V případě dosažení rovnosti celkových bodů pořadí určuje:

1) počet získaných bodů z talentové zkoušky (bez pohovoru),
2) počet získaných bodů v uchazečem prioritní části talentové zkoušky,
3) celkový průměrný prospěch na konci osmé třídy.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vstupní stránce webu a na úřední desce školy. Nepřijatí uchazeči mají možnost podat přihlášku ke studiu na ostatní střední školy do 1. 3. 2020.

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •