Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba pro školní rok 2020/21. Přihlášky se přijímají do středy 4. 3. 2020. Termín talentové zkoušky je 13. 3. 2020. Kritéria pro přijetí jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.


FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ZDE.
Potvrzení od lékaře není nutné.

Talentové zkoušky

Multimediální tvorba: 

Design a nová média: 2. kolo přijímacího řízení - 13. 3. 2020


Předmětem talentových zkoušek jsou počítačové dovednosti v rozsahu učiva ZŠ, tematická kresba a ústní pohovor. Ukázky vlastní tvorby jsou vítány, ve vizuální i elektronické podobě.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám
Pro zájemce o studium nabízíme přípravný kurz k talentovým zkouškám. Více zde.


► Kritéria přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021:

Studijní obory Multimediální tvorba 82-41-M/17 a Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03 (Design a nová média)

Uchazeči budou přijímáni na základě talentové zkoušky, která se skládá z části výtvarné, části práce na PC a pohovoru. Uchazeči před zahájením talentové zkoušky sdělí, která část zkoušky je pro ně prioritní. Tato pak bude posuzována vahou 66,67 % a druhá vahou 33,33 %.


1. Talentové zkoušky: max. 60 bodů 

2. Pohovor obecných studijních předpokladů: max. 40 bodů

Maximální bodový zisk: 100 bodů. 
Limit pro přijetí je 50 bodů.


V případě dosažení rovnosti celkových bodů, pořadí určuje:

1. počet získaných bodů z talentové zkoušky (bez pohovoru)
2. počet získaných bodů v uchazečem prioritní části talentové zkoušky
3. celkový průměrný prospěch na konci osmé třídy.

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •