Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky podávejte do 30. listopadu 2019 řediteli školy.
FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ZDE.
Potvrzení od lékaře není nutné.

Talentové zkoušky

Multimediální tvorba: 7. a 8. ledna 2020

Design a nová média: 7. a 8. ledna 2020


Předmětem talentových zkoušek jsou počítačové dovednosti v rozsahu učiva ZŠ, tematická kresba a ústní pohovor. Ukázky vlastní tvorby jsou vítány, ve vizuální i elektronické podobě.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám
Pro zájemce o studium nabízíme přípravný kurz k talentovým zkouškám. Více zde.


► Kritéria přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021:

Studijní obory Multimediální tvorba 82-41-M/17 a Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03 (Design a nová média)

Uchazeči budou přijímáni na základě talentové zkoušky, která se skládá z části výtvarné, části práce na PC a pohovoru. Uchazeči před zahájením talentové zkoušky sdělí, která část zkoušky je pro ně prioritní. Tato pak bude posuzována vahou 66,67 % a druhá vahou 33,33 %.


1. Talentové zkoušky: max. 60 bodů 

2. Pohovor obecných studijních předpokladů: max. 40 bodů

Maximální bodový zisk: 100 bodů. 
Limit pro přijetí je 50 bodů.


V případě dosažení rovnosti celkových bodů, pořadí určuje:

1. počet získaných bodů z talentové zkoušky (bez pohovoru)
2. počet získaných bodů v uchazečem prioritní části talentové zkoušky
3. celkový průměrný prospěch na konci osmé třídy.

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •