Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Přihlášky přijímá ředitel školy do 30. listopadu 2021.


FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ZDE.
Potvrzení od lékaře není nutné.

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají ...(termín upřesníme) ve školních ateliérech na 2. nádvoří poděbradského zámku.
Konkrétní termín obdržíte v pozvánce na talentovou zkoušku 10 dnů před jejím konáním.

Výsledky  TZ budou zveřejněny ...(termín upřesníme).

Předmětem talentových zkoušek jsou počítačové dovednosti v rozsahu učiva ZŠ, tematická kresba a ústní pohovor. Ukázky vlastní tvorby jsou vítány, ve vizuální i elektronické podobě.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám
Pro zájemce o studium nabízíme přípravný kurz k talentovým zkouškám. Více zde.


► Kritéria přijetí ke studiu ve školním roce 2022/2023:

Studijní obory Multimediální tvorba 82-41-M/17 a Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03 (Design a nová média)

Uchazeči budou přijímáni na základě talentové zkoušky, která se skládá z části výtvarné, části práce na PC a pohovoru. Uchazeči před zahájením talentové zkoušky sdělí, která část zkoušky je pro ně prioritní. Tato pak bude posuzována vahou 66,67 % a druhá vahou 33,33 %.


1. Talentové zkoušky: max. 60 bodů 

2. Pohovor obecných studijních předpokladů: max. 40 bodů

Maximální bodový zisk: 100 bodů. 
Limit pro přijetí je 50 bodů.
 


V případě dosažení rovnosti celkových bodů pořadí určuje:

1. počet získaných bodů z talentové zkoušky (bez pohovoru)
2. počet získaných bodů v uchazečem prioritní části talentové zkoušky
3. celkový průměrný prospěch na konci osmé třídy.

Pozn.: V případě konání pohovoru online způsobem je stanoven limit pro přijetí 40 bodů.

 

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •