Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2020/2021

 

1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady,  od 10 hod., MMT1, DNM1, prima

2. 9. 2021

Zahájení výuky

6. - 8. 9. 2021

Prezenční adaptační kurz, místo konání: školní prostory na poděbradském zámku, MMT1, DNM1 a prima

     20. 9. 2021      Fotografický workshop s modelkou, MMT4
     22. 9. 2021        UNILINK, beseda o studiu v zahraničí, MMT4
22. 9. 2021

Srdíčkový den

     24. 9. 2021            LUSTR - festival ilustrace, exkurze, DNM1, DNM2, DNM3
     27. 9. 2021      Ředitelské volno
     6. 10. 2021       Designblok, exkurze, MMT4, DNM3

7. 10. 2021

Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

11. 10. - 12. 10. 2021

Přehlídka středních škol, Kolín

          Exkurze do tiskárny v Ústí nad Labem, MMT3
      13. 10. 2021      Přehlídka středních škol, Kutná Hora
     14. 10. 2021      Přehlídka středních škol, Nymburk

15. - 16. 10. 2021

Přehlídka středních škol, Jičín

     26. 10. 2021     Předávání Ekounů
             Beseda s absolventy, MMT4

27. a 29. 10. 2021

Podzimní prázdniny

      4. 11. 2021      Den otevřených dveří,
     5. - 6. 11. 2021     Přehlídka středních škol, Pardubice

   9. , 16., 23., 30. 11. 2021

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
    11. 11. 2021     Přehlídka středních škol, Mělník
    25. 11. 2021      Zázraky přírody - natáčení pořadu, DNM1, MMT1
      zrušeno     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav

12. - 13. 11. 2021

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

13. 11. 2021

Den otevřených dveří

        18. 11. 2021      Pedagogická rada 1. čtvrtletí
        Schůzka s rodiči
     22.  11. - 3. 12. 2021      Odborná praxe MMT4
    22. 12. 2021     Vánoční nadílka Ekounů
      14. 12. 2021     Vánoční akademie a výstava studentských prací
         Workshop s Bárou Nykodýmovou - 1. část, MMT3
         Workshop s Bárou Nykodýmovou - 2. část, MMT3

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

5. - 6. 1. 2022

Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo

10. 1. - 13. 1. 2022

Souborné zkoušky (první, druhý, třetí ročník DNM a MMT)

        13. 1. 2022      Česká filharmonie
       UMPRUM, MMT2, 3, 4
24. 1. 2022

Pedagogická rada 1.pololetí

        28. 1. 2021       Pololetní vysvědčení
     31. 1. 2022     Pololetní prázdniny

3. 2. 2022

Den otevřených dveří, 13 -17 hodin

             Lyžařský výcvik, MMT1, DM1
     1. 3. - 4. 3. 2022      Souborné zkoušky pro MMT4
          Beseda se studenty MMT1, DM1, a sexty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
          Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    14. 3. - 20. 3. 2022      Jarní prázdniny
    24. 3. 2022      Česká filharmonie
        Maturitní ples MMT4

 

Den zdraví

    1. 4. 2022     Předávání Ekounů
          InkJet - beseda, 4M

14. 4. 2022

Velikonoční prázdniny

 

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

21. 4. 2022

Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzka s rodiči

            Den Země
     12. 5. 2022      Česká filharmonie
        Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
    květen     Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
          Obhajoby  klauzurních prací 

 

Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky 

           Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky 
 

Odborná praxe MMT3

          
           OFF Poděbrady 2022 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
            Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části
             Výstava studentských prací MIXER, Poděbrady
      6. 6. - 10. 6. 2022     Souborné zkoušky (první, druhý, třetí ročník DNM a MMT)
           Present Like a PRO!, soutěž v prezentacích, všechny třídy
          Slavnostní vyřazení absolventů na zámku v Poděbradech
 23. 6. 2022

Pedagogická rada 2. pololetí

     24. 6. 2022      Předávání Ekounů
     30. 6. 2022      Vysvědčení, konec školního roku 2021/2022

1. 7. - 31. 8. 2022

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •