Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2019/2020

 

2. 9. 2019

Zahájení školního roku

3. 9. 2019

Zahájení výuky

9. - 12. 9. 2019

Adaptační kurz, Poslův mlýn, MMT1, Design a nová média, prima

13. 9. 2019

Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části

23. 9. 2019

Srdíčkový den

     24. 9. 2019      Festival LUSTR, výstava Jan Šibík, MMT3
        3. 10. 2019       Exkurze do Městské knihovny Poděbrady, prima
     9. 10. 2019           Beseda s grafičkou Bárou Nykodýmovou,bývalou absolventkou Multimediální tvorby, MMT3, MMT4

10. 10. 2019

Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

14. - 15. 10. 2019

Přehlídka středních škol, Kolín

       16. 10. 2019      Přehlídka středních škol, Kutná Hora
       17. 10. 2019      Česká filharmonie, Janáčkova Její pastorkyňa
     17. 10. 2019      Přehlídka středních škol, Nymburk

18. - 19. 10. 2019

Přehlídka středních škol, Jičín

       18. 10. 2019      Designblok,  MMT3, MMT4 - technici
     21. 10. 2019      Designblok, MMT2,  MMT4 - výtvarníci
     23. 10. 2019        Přehlídka středních škol, Mělník
       25. 10. 2019      Beseda s absolventy, MMT4

29. - 30. 10. 2019

Podzimní prázdniny

     4. 11. 2019      Předávání Ekounů
      1. 11. - 2. 11. 2019     Přehlídka středních škol, Pardubice

     6. 11., 13. 11., 20. 11. a
       27. 11. 2019

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
        7. 11. 2019     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav
     7. 11. 2019     Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

15. - 16. 11. 2019

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

16. 11. 2019

Den otevřených dveří, 9 - 13 hodin

   18. 11. - 29. 11. 2019      Odborná praxe MMT4
     18. 11. - 22. 11. 2019     Projektový týden EDISON

19. 11. 2019

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

19. 11. 2019

Schůzka s rodiči

     25. 11.  - 6. 12. 2019     Pobyt francouzských studentů v Poděbradech - projekt ArtMap Nantes - Poděbrady
       5. 12. 2019     Česká filharmonie, Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času
     6. 12.  - 16. 12. 2019     Pobyt našich vybraných studentů v Nantes - projekt ArtMap Nantes - Poděbrady
      18. 12. 2019     Vánoční akademie a výstava studentských prací

20. 12. 2019

Vánoční nadílka Ekounů

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

7. 1. 2020 - 8. 1. 2020

Talentové zkoušky MMT - 1. kolo

7. 1. 2020 - 10. 1. 2020

Souborné zkoušky

     15.1. 2020      Fotografický workshop, MMT3, ateliéry na zámku. Fashion, fitness a portrétní fotografie.

 28. 1. 2020

Pedagogická rada 1.pololetí

        30. 1. 2020       Pololetní vysvědčení
     31. 1. 2020     Pololetní prázdniny

6. 2. 2020

Den otevřených dveří, 13 -17 hodin

       9. 2. 2020      Lyžařský výcvik, MMT1, DM1
    17. 2. 2020      Beseda se studenty MMT1, DM1, a sexty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
    17. 2. 2020      Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    19. 2. 2020         Beseda s bývalým hradním protokolářem Jindřichem Forejtem, téma: "Ústava, státní symboly, odkaz T.G.M",       třídy sexta, DM1, MMT3
    24. 2. - 1. 3. 2020      Jarní prázdniny
      2. 3. - 5. 3. 2020      Souborné zkoušky pro MMT4
    4. 3. 2020      Česká filharmonie, Dvořákovo Stabat Mater
    6. 3. 2020     Workshop "corporate identity", MMT2
   9. 3. - 20. 3. 2020      Výstava k projektu ArtMap, Galerie G18 v Poděbradech
     13. 3. 2020      Maturitní ples MMT4

19. 3. 2020 

Den zdraví

1. 4. 2020

Předávání Ekounů

        8. 4. 2020        Maturita jaro 2020 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

9. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

16. 4. a 17. 4. 2020

Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium

 

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

21. 4. 2020

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzka s rodiči

         Den Země, úklid části Bažantnice a okolí školní budovy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
     23. 4. 2020      Česká filharmonie, Čajkovského Romeo a Julie a Labutí jezero
     30. 4. 2020      Maturita jaro 2020 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka

4. 5. 2020

Maturita jaro 2020 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z matematiky a anglického jazyka

     5. 5. 2020      Maturita jaro 2020 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z českého jazyka

11. 5. - 22. 5. 2020

Odborná praxe MMT3

18. 5. - 22. 5. 2020

Maturita jaro 2020 - ÚZ společné a profilové části

27. 5. 2020, 11:00

Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady, 

        27. 5. - 1. 6. 2020      Souborné zkoušky a obhajoby ročníkových prací
            Obhajoby ročníkových prací
     1. 6. - 4. 6. 2020      Terénní ekologický kurz, Rýchorská bouda, sekunda
      5. 6. 2020      OFF Poděbrady 2020 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
      10. 6. - 24. 6. 2020        Výstava studentských prací MIXER, Galerie G18
         8. 6. 2020      Předávání Ekounů

 23. 6. 2020

Pedagogická rada 2. pololetí

 30. 6. 2020

Vysvědčení, konec školního roku 2019/2020

1. 7. - 31. 8. 2020

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •