Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2019/2020

 

1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, 9.30 hod., MMT1, DM1, prima

2. 9. 2020

Zahájení výuky

       2. 9. 2020      Opravná maturitní zkouška - písemná část
       3. 9. 2020      Opravná maturitní zkouška - ústní část

7. - 12. 9. 2020

Adaptační kurz, Penzion Mileta,Velká Úpa, MMT1, Design a nová média, prima

     22. 9. 2020      LUSTR +Rudolfinum Unplugged, MMT3, MMT2, DM2
     22. 9. 2020      Fotografický workshop s modelkou, MMT4
23. 9. 2020

Srdíčkový den

8. 10. 2020

Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

ZRUŠENO

Přehlídka středních škol, Kolín

       Exkurze do tiskárny v Ústí nad Labem, MMT3
      ZRUŠENO      Přehlídka středních škol, Kutná Hora
     ZRUŠENO      Přehlídka středních škol, Mělník
     ZRUŠENO      Přehlídka středních škol, Nymburk

ZRUŠENO

Přehlídka středních škol, Jičín

      ZRUŠENO      Česká filharmonie
       5. 11. 2020      Beseda s absolventy, MMT4

29. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

    ZRUŠENO      Předávání Ekounů
      5. 11. 2020      Den otevřených dveří,
     ZRUŠENO     Přehlídka středních škol, Pardubice

    4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.        2020

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
    ZRUŠENO      Česká filharmonie
        ZRUŠENO     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav

ZRUŠENO

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

14. 11. 2020

Den otevřených dveří, ONLNIE

        18. 11. 2020      Pedagogická rada 1. čtvrtletí
        Schůzka s rodiči
     ZRUŠENO      Odborná praxe MMT4
     ZRUŠENO     Projektový týden EDISON
    ZRUŠENO     Vánoční nadílka Ekounů
      ZRUŠENO     Vánoční akademie a výstava studentských prací
    2. 12. 2020     Workshop s Bárou Nykodýmovou - 1. část, MMT3
    9. 12. 2020     Workshop s Bárou Nykodýmovou - 2. část, MMT3

21. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny

5. 1. - 6. 1. 2021

Talentové zkoušky MMT - 1. kolo

11. 1. - 14. 1. 2021

Souborné zkoušky

       UMPRUM, MMT2, 3, 4
25. 1. 2021

Pedagogická rada 1.pololetí

        28. 1. 2021       Pololetní vysvědčení
     29. 1. 2021     Pololetní prázdniny

4. 2. 2020

Den otevřených dveří, 13 -17 hodin

       ZRUŠENO      Lyžařský výcvik, MMT1, DM1
          Beseda se studenty MMT1, DM1, a sexty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
          Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    1. 3. - 7. 3. 2021      Jarní prázdniny
          Česká filharmonie
        Maturitní ples MMT4

22. 3. 2021

Den zdraví

            Maturita jaro 2021 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

1. 4. 2021

Velikonoční prázdniny

    7.4 . - 9. 4. 2021      Souborné zkoušky pro MMT4
     7. 4. 2021      Předávání Ekounů

14. 4.  - 15. 4. 2021

Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium

 

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

22. 4. 2021

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzka s rodiči

         Den Země
         Česká filharmonie

3. 5. 2021

Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z matematiky a anglického jazyka

     4. 5. 2021      Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z českého jazyka
 

Odborná praxe MMT3

24. 5. - 28. 5. 2021

Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části

 

Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady, 

        31. 5. - 3. 6. 2021      Souborné zkoušky a obhajoby ročníkových prací
            Česká filharmonie
      4. 6. 2021      OFF Poděbrady 2021 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
              Výstava studentských prací MIXER, Galerie G18
        9. 6. 2021      Předávání Ekounů
 24. 6. 2021

Pedagogická rada 2. pololetí

 30. 6. 2021

Vysvědčení, konec školního roku 2020/2021

1. 7. - 31. 8. 2021

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •