Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2019/2020

 

1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, 9.30 hod., MMT1, DM1, prima

2. 9. 2020

Zahájení výuky

       2. 9. 2020      Opravná maturitní zkouška - písemná část
       3. 9. 2020      Opravná maturitní zkouška - ústní část

7. - 12. 9. 2020

Adaptační kurz, Penzion Mileta,Velká Úpa, MMT1, Design a nová média, prima

     22. 9. 2020      LUSTR +Rudolfinum Unplugged, MMT3, MMT2, DM2
     22. 9. 2020      Fotografický workshop s modelkou, MMT4
23. 9. 2020

Srdíčkový den

8. 10. 2020

Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

12. - 13. 10. 2020

Přehlídka středních škol, Kolín

         Designblok, MMT2, 3, 4
       Exkurze do tiskárny v Ústí nad Labem, MMT3
            Přehlídka středních škol, Kutná Hora
    14. 10. 2020      Přehlídka středních škol, Mělník
    15. 10. 2020      Přehlídka středních škol, Nymburk

16. - 17. 10. 2020

Přehlídka středních škol, Jičín

     22. 10. 2020      Česká filharmonie
             Beseda s absolventy, MMT4

29. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

     4. 11. 2020      Předávání Ekounů
      5. 11. 2020      Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
      6. 11. - 7. 11. 2020     Přehlídka středních škol, Pardubice

   

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
     12. 11. 2020      Česká filharmonie
        ZRUŠENO     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav

13. - 14. 11. 2020

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

14. 11. 2020

Den otevřených dveří, 9 - 13 hodin

        19. 11. 2020      Pedagogická rada 1. čtvrtletí
        Schůzka s rodiči
     23. 11. - 4. 12. 2020      Odborná praxe MMT4
          Projektový týden EDISON
    18. 12. 2020     Vánoční nadílka Ekounů
      17. 12. 2020     Vánoční akademie a výstava studentských prací

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny

5. 1. - 6. 1. 2021

Talentové zkoušky MMT - 1. kolo

11. 1. - 14. 1. 2021

Souborné zkoušky

       UMPRUM, MMT2, 3, 4
25. 1. 2021

Pedagogická rada 1.pololetí

        28. 1. 2021       Pololetní vysvědčení
     29. 1. 2021     Pololetní prázdniny

4. 2. 2020

Den otevřených dveří, 13 -17 hodin

          Lyžařský výcvik, MMT1, DM1
          Beseda se studenty MMT1, DM1, a sexty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
          Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    1. 3. - 7. 3. 2021      Jarní prázdniny
      8. 3. - 11. 3. 2021      Souborné zkoušky pro MMT4
    18. 3. 2021      Česká filharmonie
        Maturitní ples MMT4

22. 3. 2021

Den zdraví

            Maturita jaro 2021 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

1. 4. 2021

Velikonoční prázdniny

     7. 4. 2021      Předávání Ekounů

 

Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium

 

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

22. 4. 2021

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzka s rodiči

         Den Země
    27. 5. 2021      Česká filharmonie
          Maturita jaro 2021 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka

 

Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z matematiky a anglického jazyka

           Maturita jaro 2021 - didaktický test  společné části maturitní zkoušky z českého jazyka
 

Odborná praxe MMT3

 

Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části

 

Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady, 

        31. 5. - 3. 6. 2021      Souborné zkoušky a obhajoby ročníkových prací
      2. 6. 2021      Česká filharmonie
            Obhajoby ročníkových prací
           OFF Poděbrady 2021 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
              Výstava studentských prací MIXER, Galerie G18
        9. 6. 2021      Předávání Ekounů
 24. 6. 2021

Pedagogická rada 2. pololetí

 30. 6. 2021

Vysvědčení, konec školního roku 2020/2021

1. 7. - 31. 8. 2021

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •