Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2018/2019

 

3. 9. 2018

Zahájení školního roku

4. 9. 2018

Zahájení výuky

4. 9. 2018

Burza učebnic

10. - 13. 9. 2018

Adaptační kurz, Zbraslavice, MMT1 a prima

18. 9. 2018

Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části

19. 9. 2018

Srdíčkový den

24. 9. - 27. 9. 2018

Projektový týden EDISON

     3. 10. 2018      Beseda s absolventy školy - studenty VŠ a VOŠ, MMT4
     4. 10. 2018      Česká filharmonie, Čtyři kroky - Beethovenova Osudová

11. 10. 2018

Den otevřených dveří

15. - 16. 10. 2018

Přehlídka středních škol, Kolín

     18. 10. 2018      Přehlídka středních škol, Nymburk

19. - 20. 10. 2018

Přehlídka středních škol, Jičín

24. 10. 2018

Přehlídka středních škol, Kutná Hora

       25. 10. 2018      Designblok 2018, MMT2, MMT3, MMT4

26. 10. 2018

Předávání Ekounů

     26. 10. 2018      Novým Zélandem pěšky 3000 km, 1V, 2V, 3V, 5V

29. - 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny

1. 11. 2018

Přehlídka středních škol, Mělník

       2. - 3. 11. 2018     Přehlídka středních škol, Pardubice

5. 11. - 16. 11. 2018

Odborná praxe MMT4

    8. 11., 15. 11., 22. 11. a 

      29. 11.2018

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
        6. 11. 2018     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav
     8. 11. 2018     Den otevřených dveří
    12. 11. 2018     Barbora Krýdová, beseda, MMT1

16. - 17. 11. 2018

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

17. 11. 2018

Den otevřených dveří

20. 11. 2018

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

20. 11. 2018

Schůzka s rodiči

       26. 11. 2018     Česká filharmonie, Čtyři kroky - Janáčkova Sinfonietta
       27. 11. 2018       Beseda s absolventkou, MMT3, MMT4
         4. 12. 2018        Workshop s Bárou Krýdovou, MMT1
       10. 12. 2018        COOLAGENT, beseda, MMT1, kvinta

20. 12. 2018

Vánoční nadílka Ekounů

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny

     8. 1. 2019      Novoroční akademie a výstava studentské tvorby

9. 1. a 10. 1. 2019

Talentové zkoušky MMT - 1. kolo

9. -  15. 1. 2019

Souborné zkoušky

     14. 1. 2019     Česká filharmonie, Čtyři kroky - Šostakovičova Pátá

29. 1. 2019

Pedagogická rada 1.pololetí

        31. 1. 2019       Pololetní vysvědčení
     1. 2. 2019     Pololetní prázdniny
     3. 2. - 9. 2. 2019     Lyžařský výcvik, tercie, kvinta
        4. 2. 2019       Kurz první pomoci, MMT2
        6. 2. 2019       Kurz první pomoci, MMT3

 7. 2. 2019

Den otevřených dveří

        7. 2. 2019         Kurz první pomoci, MMT1

8. 2. 2019

Maturitní ples MMT4

    11. 2. 2019      Beseda se studenty MMT1 o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
    11. 2. 2019      Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    18. 2. - 24. 2. 2019     Jarní prázdniny
      25. - 28. 2. 2019      Souborné zkoušky pro MMT4

19. 3. 2019

Den zdraví

        20. 3. 2019         PIXAR - 30 LET ANIMACE
     22. 3. 2019         Jak postavit značku, workshop s grafičkou Lenkou Pavlicovou,MMT3
     25. 3. 2019        Filmařem z trucu, beseda s Miroslavem Orosem, MMT3, MMT4
     26 - 27. 3. 2019         Exkurze do Osvětimi, MMT2, kvinta

1. 4. 2019

Předávání Ekounů

        10. 4. 2019        Skleněný pokoj, filmové představení, MMT2, MMT3, kvinta
        10. 4. 2019        Maturita jaro 2019 - písemná práce z českého jazyka a literatury

18. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

16. 4. a 17. 4. 2019

Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium

23. 4. 2019

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

23. 4. 2019

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzka s rodiči

     24. 4. 2019       Den Země, úklid části Bažantnice a okolí školní budovy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
     9. 5. 2019      Česká filharmonie, Čtyři kroky - Dvořákova Novosvětská

2. 5. - 3. 5. 2019

Maturita jaro 2019 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

13. - 24. 5. 2019

Odborná praxe MMT3

20. - 23. 5. 2019

Maturita jaro 2019 - ÚZ společné a profilové části

28. 5.2019

Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady, 10:00 hodin.

      29. 5.- 3. 6. 2019      Souborné zkoušky a obhajoby ročníkových prací
      28. 5., 4. 6., 5. 6. 2019       Obhajoby ročníkových prací
     7. 6. 2019      OFF Poděbrady 2019 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
      7. 6. 2019           Výstava studentských prací MIXER, Galerie G18
       10. 6. 2019      Předávání Ekounů

24. 6. 2019

Pedagogická rada 2. pololetí

28. 6. 2019

Vysvědčení, konec školního roku 2018/2019

29. 6. - 1. 9. 2019

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •