Kalendář akcí

Harmonogram školního roku 2018/2019

 

2. 9. 2019

Zahájení školního roku

3. 9. 2019

Zahájení výuky

9. - 12. 9. 2019

Adaptační kurz, Poslův mlýn, MMT1, Design a nová média, prima

13. 9. 2019

Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části

23. 9. 2019

Srdíčkový den

     24. 9. 2019      Festival LUSTR, výstava Jan Šibík, MMT3

10. 10. 2019

Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin

14. - 15. 10. 2019

Přehlídka středních škol, Kolín

       16. 10. 2019      Přehlídka středních škol, Kutná Hora
       17. 10. 2019      Česká filharmonie, Janáčkova Její pastorkyňa
     17. 10. 2019      Přehlídka středních škol, Nymburk

18. - 19. 10. 2019

Přehlídka středních škol, Jičín

     21. 10. 2019      Designblok, MMT2, MMT3, MMT4
     23. 10. 2019        Přehlídka středních škol, Mělník

25. 10. 2019

Předávání Ekounů

29. - 30. 10. 2019

Podzimní prázdniny

      1. 11. - 2. 11. 2019     Přehlídka středních škol, Pardubice

  

       Přípravný kurz k talentovým zkouškám
        7. 11. 2019     Přehlídka středních škol, Dům kultury, Mladá Boleslav
     7. 11. 2019     Den otevřených dveří, 13 - hodin

15. - 16. 11. 2019

Přehlídka středních škol, Hradec Králové

16. 11. 2019

Den otevřených dveří, 9 - 13 hodin

     18. 11. - 29. 11. 2019      Odborná praxe MMT4
     18. 11. - 22. 11. 2019     Projektový týden EDISON

20. 11. 2019

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

20. 11. 2019

Schůzka s rodiči

       5. 12. 2019     Česká filharmonie, Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času
      18. 12. 2019     Vánoční akademie a výstava studentských prací

20. 12. 2019

Vánoční nadílka Ekounů

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Vánoční prázdniny

7. 1. 2020 - 8. 1. 2020

Talentové zkoušky MMT - 1. kolo

7. 1. 2020 - 13. 1. 2020

Souborné zkoušky

 28. 1. 2020

Pedagogická rada 1.pololetí

        30. 1. 2020       Pololetní vysvědčení
     31. 1. 2020     Pololetní prázdniny
      Lyžařský výcvik

6. 2. 2020

Den otevřených dveří, 13 -17 hodin

    12. 2. 2020      Beseda se studenty MMT1 o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
    12. 2. 2020      Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
    24. 2. - 1. 3. 2020      Jarní prázdniny
      2. 3. - 5. 3. 2020      Souborné zkoušky pro MMT4
     13. 3. 2020      Maturitní ples MMT4
     12. 3. 2020      Česká filharmonie, Dvořákovo Stabat Mater

19. 3. 2020 

Den zdraví

1. 4. 2020

Předávání Ekounů

                Maturita jaro 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury

9. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

 

Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium

 

Den Země, areál zahrady Střední zemědělské školy Poděbrady

21. 4. 2020

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzka s rodiči

         Den Země, úklid části Bažantnice a okolí školní budovy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
     23. 4. 2020      Česká filharmonie, Čajkovského Romeo a Julie a Labutí jezero

 

Maturita jaro 2020 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

11. 5. - 22. 5. 2020

Odborná praxe MMT3

 

Maturita jaro 2020 - ÚZ společné a profilové části

 

Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady, 

        27. 5. - 1. 6. 2020      Souborné zkoušky a obhajoby ročníkových prací
            Obhajoby ročníkových prací
      5. 6. 2020      OFF Poděbrady 2020 - Slavnostní vyhlášení, Kino, Poděbrady
            Výstava studentských prací MIXER, Galerie G18
         8. 6. 2020      Předávání Ekounů

 23. 6. 2020

Pedagogická rada 2. pololetí

 30. 6. 2020

Vysvědčení, konec školního roku 2019/2020

1. 7. - 31. 8. 2020

Letní prázdniny

 

 

Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

 

Partnerské školy:

 

ostatní

  •