Design a nová média

2-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA TROCHU JINAK

Obor Design a nová média formálně vychází z oboru Scénická a výstavní tvorba. V odborné oblasti se většinově shoduje s oborem Multimediální tvorba. Od tohoto oboru se odlišuje pouze vyšší specializací na řešení prostoru a trojrozměrných objektů.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME JEDNU TŘÍDU s počtem 20 žáků

PREZENTAČNÍ NEWSLETTER

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

             

 

Naučíte se:

 • využívat špičkové technologie
 • pracovat s náročnými grafickými softwary (např. Adobe, 3D Max aj.)
 • ovládat klasické výtvarné techniky
 • pracovat s tradičními i netradičními materiály
 • vytvářet 2D a 3D návrhy produktů od konceptu, přes zpracování technických výkresů, vizualizaci, až po finální realizaci
 • připravovat návrhy interiéru, exteriéru, multimediálních instalací aj.
 • navrhovat audio-vizuální projekci tzv. videomapping, světelný design a virtuální realitu
 • zacházet s fotografickou a filmovou technikou, využívat ji v tvorbě designových či reklamních produktů, ale i ve výstavní a scénické tvorbě
 • pracovat se speciálními animačními počítačovými programy a ovládat příslušné techniky
 • realizovat originální nápady a postupy ve vztahu k novým médiím.

Uplatníte se:

 • v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu
 • v reklamním a propagačním průmyslu
 • v oblasti řešení prostorové multimediální tvorby
 • v průmyslovém designu
 • při navrhování 3D produktů, interiérů, exteriérů, instalací a expozic
 • v reklamních či výstavních agenturách, grafických studiích, filmových ateliérech, televizních studiích, propagačních odděleních, v architektonických ateliérech aj.

Připravujeme na profese:

Grafický designér, produktový fotograf, webdesignér, návrhář interiérů a exteriérů, filmových a divadelních scén, multimediálních instalací, produktových obalů a reklamních ploch.


ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Výtvarná příprava
Osvojení základních výtvarných technik, kresby, malby a grafiky. Seznámení s výtvarnými nástroji a materiály, jejich vlastnostmi a využitím.

Prostorová tvorba
Rozvoj vědomostí a dovedností v oblasti prostorového vyjadřování. Práce s různými materiály, například s papírem, textilem, sádrou, keramickou hlínou, dřevem, kovem, plastem. Tvorba prostorových objektů od skic, přes modely, až po konečnou realizaci.

Písmo a typografie
Seznámení s vývojem a klasifikací písma a možnostmi aplikace. Základy typografie, příprava na užití písma v tisku, typografická úprava tiskovin aj.

Technické kreslení a dokumentace
Rozvoj a upevnění prostorové tvořivosti, osvojení odborné terminologie, práce s normami, technickou dokumentací, katalogy, schématy a dílenskými výkresy. Teoretická i praktická část výuky s řešením konkrétních příkladů a zpracováním grafických prací.

Technologie produkce
Poskytuje základní vědomosti a dovednosti z oblasti materiálů, technologických postupů a technik výroby a užitého umění.

Vizuální design
Představuje principy a pravidla grafického designu a vizuální komunikace, včetně počítačové realizace pro tisk a digitální publikování. Okruhy výuky: tvorba designu a jednotného vizuálního stylu, výběr písma, barev, kompozice, rozeznávání druhů grafiky, práce s grafickými programy.
 

Prostorový design
Práce s grafickými programy pro vizualizaci a realizaci 3D návrhů. Výuka zahrnuje objektovou tvorbu, návrhy a vizualizace designových předmětů, interiérů a exteriérů, výstavních ploch, perspektivní zobrazování, velkoplošné projekce, virtuální realitu, 3D grafiku, práce s animací a 3D tiskem.

Digitální design
Využití audiovizuálních přístrojů a technologií v tvorbě designových a reklamních spotů. Osvojení práce s fotografickou a filmovou technikou včetně počítačové postprodukce, tvorba webdesignu a počítačových animací.

Interakční design
Přístup k navrhování multimediálních aplikací na základě požadavků a potřeb uživatele.

Návrhová a realizační tvorba
Umění vyjádřit výtvarný záměr a formulovat jej ve vztahu k technickým a technologickým možnostem realizace. Rozvoj tvůrčích a invenčních schopností, podpora práce v týmu, nácvik řešení reálných situací. Zahrnuje i problematiku scénické dekorace pro divadlo, film a televizi od výtvarného návrhu, přes technické a konstrukční výkresy, tvorbu makety, až po finální výrobu.              

UČEBNÍ PLÁN

Ke stažení zde.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

 • EKO Gymnázium:

   

   

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

 •