Slavnostní zahájení školního roku

02.09.2019
Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v obřadní síni poděbradské radnice za účasti ředitele školy, místostarosty města Poděbrady, třídních učitelů a rodičů nových žáků.

V letošním roce jsme přivítali hned tři třídy najednou. Primu EKO Gymnázia, již po deváté první ročník oboru Multimediální tvorba a nově žáky oboru Design a nová média. Všem přejeme úspěšný start v novém školním roce.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •