Podpořili jsme projekt „Péťa potřebuje pomoc...“

27.06.2017
Projekt „Péťa potřebuje pomoc...“, zaštiťuje Mezinárodní policejní asociace.

V této publikaci reaguje Mezinárodní policejní asociace (IPA) na narůstající počet trestných činů páchaných na dětech. Vychází z neschopnosti dětí rozeznat nebezpečí a zároveň mapuje práci nejrůznějších policejních složek, které jsou připraveny dětem v ohrožení pomoci. Vede děti k tomu, aby si uvědomily, že popisované příběhy se mohou stát i jim. Cílem je naučit, jak se mají v různých situacích zachovat a kam se mohou obrátit o pomoc. K narůstající kriminalitě nemůže zůstat lhostejná ani naše škola, proto projekt již druhým rokem podporujeme.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •