JAK SE U NÁS UČÍ V DOBĚ COVIDU?

19. 10. 2020
Umíte si představit, jak probíhá výuka na dálku? Ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec vám přiblíží, jak se k distanční výuce postavila naše škola.

Že bychom byli z nařízené distanční výuky nějak unesení, to určitě ne. Prázdné chodby a třídy, nezvyklý klid a ticho v celé budově jsou podezřelé v této roční době. Škola bez žáků je jako úl bez včel. Včely nám neuletěly, ale žáci se nám nedobrovolně schovali ve svých domovech. Neztratili jsme s nimi kontakt, naopak se vidíme pravidelně a často, bohužel jenom na dálku prostřednictvím obrazovky. Učíme se distančně. Máme na co navázat z jara, ale také co posouvat dopředu. V porovnání s ostatními školami si asi nestojíme špatně, občas zaslechneme od žáků: „tam nemusejí tolik makat jako my na Eku…“. To nám potvrzují i rodiče, kteří mají srovnání.

A jak je to tedy u nás? Distanční výuku organizujeme podle upraveného rozvrhu kontaktní synchronní formou a konzultacemi prostřednictvím internetu a aplikace Teams s využitím dalších nástrojů MS Office365 (např. OneNote, Forms, Sway aj.) v kombinaci s domácí přípravou žáků.

Žáci na nižším gymnáziu se takto učí maximálně dvě vyučovací hodiny týdně každý předmět včetně hudební, výtvarné a audiovizuální výchovy i tělocviku. Pravidelně funguje i online dysklub pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni jsou pro výuku vybaveni iPadem, který dostávají od školy zdarma na začátku studia. Žáci se během distanční výuky nevyhnou domácí přípravě, kterou mají zadanou pravidelně jednou týdně z každého předmětu prostřednictvím sdílení úkolu z úložiště na cloudu. Vypracované úkoly zasílají obdobně vyučujícím. Sdílením opraveného úkolu se žák dozví, jak kvalitně doma pracoval a jakého výsledku dosáhl. Vše je podpořeno ještě zápisy do Školy OnLine, takže nastavený systém nepřipouští, aby žák, učitel, ale ani rodič nebyli v obraze.  

Obdobně se postupuje i na vyšším gymnáziu a na střední odborné škole. Od pondělí 19. 10. 2020 přecházejí tito starší žáci v rámci individualizace výuky na 1 hodinu synchronní výuky a na 1 hodinu konzultací. Hodina synchronní výuky je pro všechny žáky povinná, konzultační hodina je dobrovolná, pokud učitel nenařídí žákovi ohroženému školním neúspěchem tuto konzultaci za povinnou. Žákům, kteří neměli vlastní techniku, škola zapůjčila notebooky. Žáci na odborné škole oceňují, že mají i doma k dispozici kompletní SW Adobe pro odbornou výuku a vlastní tvořivou práci.

Shrnuto a podtrženo. Na škole není jediný žák, který by se nemohl účastnit distanční výuky. Za to bych chtěl touto cestou poděkovat rodičům, že jim doma zajistili přístup k internetu a vytvořili tak základní předpoklad pro výuku na dálku.

Když jsme na jaře museli poprvé učit z domova, řekl jsem svým spolupracovníkům, že je to pro nás velká výzva a příležitost, jak se i v metodách a formách práce posunout do 21. století. Myslím, že jsme tuto příležitost chytili pořádně „za pačesy“. Držte nám palce, aby vaše děti a naši žáci nemohli v budoucnu říct: „..jo, nedivte se, že toho moc neumím, já jsem chodil do školy za covidu“.

Hodně zdraví a optimizmu do dalších nelehkých dnů

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •