Sluneční králové

29. 9. 2020
První ročníky oborů Multimediální tvorby a Design a nová média zavítaly na exkurzi do Národního muzea v Praze.

Inspirací k umělecké tvorbě se stala výstava největších archeologických objevů českých egyptologů v lokalitě Abúsír Sluneční králové
(https://www.nm.cz/program/vystavy/slunecni-kralove), kterou studentům představil průvodce svým odborným výkladem. Samostatné plnění zadaných úkolů poté prověřilo jejich získané znalosti. Třídy také využily exkurzi k návštěvě staré budovy Národního muzea, Panteonu a stálé expozice minerálů.

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •