home > Galerie > Fotogalerie > Maska jako tvář

Maska jako tvář

28.04.2021
Práce našich studentů jsou právě teď vystaveny v Galerii T, která byla zřízena Univerzitou Hradec Králové. Výstava potrvá do 14. května.

Naši žáci vystavují práce na téma Maska jako tvář.  Tato výuková situace představuje projekt zaměřený na výuku designu od myšlenky k realizaci. Projekt se věnuje tradiční formě proměny identity a významu lidské tváře, která provází lidstvo už od počátků. Žákům je maska prezentována s ohledem na její odlišné významy, funkce, umělecký záměr a v širším historicko-kulturním kontextu. Učitel v diskuzi s žáky rozvíjí další dílčí témata, například zajištění anonymity, proměny identity, umělecká nadsázky, karikatury, magie, rituál, představení, společenský status, vztah mezi nositelem a divákem, transformace; společně tak žáci získávají možnost poznat rozmanité formy a obsahy masky. Poznání a interpretace tvorby významných umělců a designéru pak slouží žákům jako inspirační východisko pro řešení formální či obsahové stránky jejich vlastní masky. Výše popsané poznání žáků v části věnované recepci a reflexi je následně vede k tvůrčímu zpracování vizuální podoby individuální masky. Žáci v tvůrčím procesu směřují od myšlenkových návrhů, skic a moodboardu k realizaci fyzického modelu svébytně pojaté masky.

Součástí výstavy je zároveň prezentace projektu ArtMap, který naše škola realizovala v loňském roce. Více o ArtMap zde.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •