home > Galerie > Fotogalerie > Kam po maturitě?

Kam po maturitě?

05.11.2020
To je otázka, kterou si kladou maturanti všech škol a samozřejmě i našeho oboru Multimediální tvorba.

Nabízí se řada alternativ od praxe v agentuře, založení vlastní firmy nebo pokračování v navazujícím studiu. VŠ i VOŠ maturantům obecně nabízí rozšíření obzorů, rozvoj nabytých vědomostí, dovedností a přirozeného talentu. Pokračování ve studiu zároveň poskytuje širší možnost uplatnění na trhu práce v oblasti multimédií.
Využili jsme příležitost motivovat naše budoucí maturanty k podání přihlášky na vysoké školy a zrealizovali jsme online besedu s našimi absolventy. Pozvání přijali studenti Univerzity Hradec Králové (obor Grafická tvorba, multimédia a obor Aplikované informatiky), Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (obor Filmová tvorba a obor Prostorová tvorba) a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Fakulta umění a designu). Čtvrtý ročník tak získal cenné informace o průběhu přijímacích zkoušek i pohovorů a obdržel dobré rady, jak se připravit. Dozvěděl se od našich úspěšných absolventů i první zkušenosti a dojmy ze studia na VŠ v době distanční výuky.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •