home > Galerie > Fotogalerie > Budujeme dobré vztahy s rodiči

Budujeme dobré vztahy s rodiči

29.03.2021
Proces přijímacího řízení do 1. ročníku oborů Multimediální tvorba a Design a nová média byl úspěšně dokončen a v září přivítáme přes padesát nových žáků.

Nová škola s sebou přináší nové informace a celou řadu otázek, proto jsme již v březnu realizovali online schůzku s rodiči a s předstihem je seznámili se základní organizací školního roku.

Rodiče se dozvěděli například bližší informace ke slavnostnímu zahájení na Městském úřadě v Poděbradech, o adaptačním kurzu, poradenské činnosti, motivaci žáků a zapsat si mohli i termíny veškerých prázdnin. Pan ředitel doporučil využít čas před začátkem nového školního roku k prostudování školního a organizačního řádu, který je závazný pro každého žáka.

Komunikaci s rodiči považujeme za jeden ze základních pilířů pro budování dobrých vztahů a zajištění pozitivního klimatu ve škole.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •