Adaptační kurz v Poděbradech.

10. 9. 2021
Proces poznávání a adaptace nových žáků primy a prvních ročníků oborů Multimediální tvorba a Design a nová média proběhl v našich nových učebnách na zámku.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •