home > POHOVOR K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

POHOVOR K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Milí uchazeči, vážení rodiče,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace v souvislosti s covid-19 v našem regionu jsme nuceni upustit od konání pohovorů ve stejném dni, kdy se konají praktické talentové zkoušky. Ty se konají v řádně stanoveném termínu, tj. 5. a 6. ledna 2021, což umožňují platná vládní opatření.

Pohovory proběhnou ve středu 13. 1. 2021 a 20. 1. 2021 v časech stanovených níže uvedeným rozpisem, a to distančním způsobem přes aplikaci Zoom, na kterou se dostanete odkazem uvedeným u dané skupiny uchazečů. Uchazeči jsou v rozpisu uvedeni pod přiděleným číslem. Pohovor bude trvat 10 minut. Časový odstup od konání prezenční talentové zkoušky jsme zvolili proto, aby si uchazeči mohli připravit ukázky svých prací (pokud již nějaké mají) a mohli je během pohovoru ukázat komisi. Na pohovor se prosím přihlaste 5 minut před stanoveným časem, budete v tzv. čekárně, odkud si vás člen komise vyzvedne k pohovoru. Náhradní termín konání pohovoru 27. 1. 2021 je nutné si domluvit telefonicky na čísle 325615014.

Jenom připomínám, že přijímací zkoušky na naši školu se skládají z talentové zkoušky a z pohovoru. V minulých letech jsme mohli sdělit výsledky talentové zkoušky hned po jejím konání a výsledky přijímacího řízení podle školského zákona nejdříve 5. 2. Současné vládní nařízení nám nedovoluje zveřejňovat výsledky talentové zkoušky před 5. 2. 2021, proto výsledky talentové zkoušky včetně pohovorů, tj. výsledky celého přijímacího řízení, budeme moci zveřejnit až 5. 2. 2021 na školním webu a na úřední desce ve škole.
 

Rozpis pohovorů

Středa 13. 1. 2021

Skupina 1

Odkaz:
https://us04web.zoom.us/j/77779195402?pwd=d2w0dWhyMnYvWWh6aVdxQ3lHZk9hUT09

Seznam uchazečů s časovým rozpisem:

 

hod.

101        

13,00 - 13,12      

102

13,12 - 13,24

103

13,24 - 13,36

105

13,36 - 13,48

108

13,48 - 14,00

109

14,00 - 14,12

110

14,12 - 14,24

111

14,24 - 14,36

112

14,36 - 14,48

114

14,48 - 15,00

115

15,00 - 15,12

116

15,12 - 15,24

117

15,24 - 15,36

169

15,36 - 15,48

104

15,48 - 16,00

113

16,00 - 16,12

130

16,12 - 16,24

107

16,24 - 16,36

 

Skupina 2

Odkaz:
https://us04web.zoom.us/j/72443713550?pwd=UGJZU1NDbFZ5dCtURGNpVUk0OHZpdz09

 

Seznam uchazečů s časovým rozpisem:

 

hod.

118        

13,00 - 13,12    

119

13,12 - 13,24

120

13,24 - 13,36

121

13,36 - 13,48

122

13,48 - 14,00

123

14,00 - 14,12

124

14,12 - 14,24

126

14,24 - 14,36

127

14,36 - 14,48

132

14,48 - 15,00

135

15,00 - 15,12

137

15,12 - 15,24

141

15,24 - 15,36

142

15,36 - 15,48

143

15,48 - 16,00

147

16,00 - 16,12

161

16,12 - 16,24

155

16,24 - 16,36

 

Rozpis pohovorů

Středa 20. 1. 2021

Skupina 1

Odkaz:
https://us04web.zoom.us/j/77779195402?pwd=d2w0dWhyMnYvWWh6aVdxQ3lHZk9hUT09

Seznam uchazečů s časovým rozpisem:

 

hod.

151     

13,00 - 13,12     

152

13,12 - 13,24

153

13,24 - 13,36

154

13,36 - 13,48

156

13,48 - 14,00

157

14,00 - 14,12

158

14,12 - 14,24

159

14,24 - 14,36

160

14,36 - 14,48

162

14,48 - 15,00

163

15,00 - 15,12

164

15,12 - 15,24

165

15,24 - 15,36

166

15,36 - 15,48

167

15,48 - 16,00

168

16,00 - 16,12

139

16,12 - 16,24

 

Skupina 2

Odkaz:
https://us04web.zoom.us/j/72443713550?pwd=UGJZU1NDbFZ5dCtURGNpVUk0OHZpdz09

 

Seznam uchazečů s časovým rozpisem:

 

hod.

106     

13,00 - 13,12      

125

13,12 - 13,24

128

13,24 - 13,36

129

13,36 - 13,48

131

13,48 - 14,00

133

14,00 - 14,12

134

14,12 - 14,24

136

14,24 - 14,36

138

14,36 - 14,48

140

14,48 - 15,00

144

15,00 - 15,12

145

15,12 - 15,24

146

15,24 - 15,36

148

15,36 - 15,48

149

15,48 - 16,00

150

16,00 - 16,12

 

Tuto informaci včetně odkazu zasíláme též na e-mail rodičů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

Poděbrady 4. 1. 2021                                                                                             
 

Ing. Zbyněk Lukavec, v. r.   
ředitel

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •