AKTUÁLNÍ INFORMACE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 24. 5. 2021

Od 8. 6. 2021 končí povinnost používat roušky či respirátory ve třídách. Zůstává povinnost je nosit ve společných prostorách školy.

Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí během první vyučovací hodiny.

Příchod žáků do školy není omezen, výuka začíná v 8:05 hodin dle platného rozvrhu.

Povinnost dodržovat homogenní skupiny je zrušena.

 

Bližší informace k testování zde.
 

Instruktážní video k testování:

 

Návod k testování:

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •