Zápis č.4

4. schůze školního parlamentu dne 11. 11. 2019

Účast: zástupci 1.V, 2.V, 4.V, 6.V, 1.M, 3.M, 4. M

Omluveni z důvodu výuky na zámku: zástupci 1.D

Bez omluvy se nezúčastnili zástupci tříd: 3.V, 2.M

Program:

 1. Byl schválen návrh na 2. místopředsedu ŠP Š. Janurovou. Š. Janurová v této pozici pomůže se zapracováním novému předsedovi ŠP Matyáši Jiroudkovi.
   
 2. Dobrovolnická činnost - doučování, žáci z 1.M kontaktovali pí Rysovou z OSPOD Poděbrady, nabídli svou pomoc a začali doučovat žáky ZŠ. Děkujeme za příkladnou aktivitu! Přidat se mohou zájemci i z dalších tříd.
   
 3. Třída 3.M - dotaz na program Adobe, který si zakoupili vloni někteří studenti.
  Letos je program k dispozici zdarma. Rozhodnutí v této věci ohledně případné finanční kompenzace je na řediteli školy.
   
 4. Den otevřených dveří, sobota 16.11.2019 (9:00 – 13:00) – oslovení žáků ve třídách ohledně účasti (2-3 žáci).
   
 5. Problém ne plně funkčního wifi připojení a některých PC ve škole (místnost č.301- rychlost, 311- není propojen s projektorem) - bude řešeno systémově.
   
 6. Chybí některé informace do tříd – komiksová soutěž (1.M), možnosti doučování (6.V, 3.M) - bude řešeno přes třídní učitele.
   
 7. Relaxační místnost – chlapci z 1.D jsou příliš hlasití při fotbálku, žádost o snížení hlučnosti ze strany ostatních tříd.

 

Zapsala: D. Lukavcová

 

Zpět