Zápis č.1

Zápis z 1. schůzky školního parlamentu ze dne 20. 9. 2021

Přítomni zástupci tříd: prima, sekunda, tercie, kvinta, sexta, MMT1, MMT3, DNM1, DNM2
Nepřítomni: kvarta, oktáva, MMT3, 4, DNM3
 

Program:

  1. Úvod: úloha členů parlamentu ve škole.
  2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele přesunuta na konec září. Členové parlamentu získají čas se navzájem poznat.
  3. Komunikace parlamentu bude probíhat prostřednictvím školního mailu. Termíny schůzek jsou zveřejněny na webových stránkách školy a budou vyvěšeny i na nástěnce vedle kanceláře ve 2. patře. Zápis bude vždy ke stažení na webu a distribuován mezi členy mailem.
  4. Srdíčkový den, středa 22. 9. 2021. Dvojice z kvinty, dvojice z DNM1 a dvě dvojice z MMT1 se sejdou s paní Martínkovou v 8:00 v knihovně, kde obdrží další informace.
  5. Vánoční akademie: do příští schůzky parlament připraví návrhy na vystoupení. Za každou třídu min. 2 návrhy.
  6. Podnět od zástupců třídy DNM1:
  • Zrcadla na wc jsou příliš vysoko pro menší žákyně – bude projednáno s vedením školy
  • Nedostačující počet šatních skříní pro třídu DNM1 ve škole – skříně jsou již objednané
  1. Příští schůzka se uskuteční ve středu 4. 10. 2021.

 

 Zapsala: Monika Martínková

Zpět