2013-2014

Na jaře se příroda probouzí k novému životu a i někteří lidé cítí, že by měli provést jarní očistu organismu. Kolem vidíme více zeleně a ta by se měla objevit také v našem jídelníčku.

Učitelé opět po roce připomněli toto jarní probouzení studentům a  připravili pro ně Den zdraví. Ten spočíval v povídání, promítání a  aktivitách na témata: kouření, zdravý životní styl a globální hospodaření s odpady, dopad světové ekonomiky na životní prostředí vůbec. Studenti se vystřídali ve třech třídách, kde si v rámci tématu vyplnili test pro kuřáky nebo si spočítali svůj BMI Index. O přestávce nechyběla zdravá svačinka od místního sponzora - Polabských mlékáren.

Olga Havránková