Jednotná přijímací zkouška osmileté studium

Aktuální informace...

perex-image

Základní informace ke konání jednotné přijímací zkoušky do oboru studia Gymnázium osmileté

Jednotná přijímací zkouška formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky se bude konat v úterý 9. června 2020. Časový harmonogram konání jednotlivých testů se uchazeči a jejich rodiče dozvědí v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdrží nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.

Po skončení didaktických testů proběhne ve stejný den, tj. 9. 6. 2020, pohovor se všemi uchazeči podle rozpisu, který bude zveřejněn ve škole.

Uchazeči o studium na naší škole, kteří budou dělat jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole, absolvují pohovor 10. 6. 2020 podle pozvánky, kterou každý uchazeč obdrží poštou. Pro ty, kteří se nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit pohovoru 10. 6. 2020, je stanoven náhradní termín 11. 6. 2020 od 14 hodin.

Dokument - "Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky" od MŠMT ČR ke stažení zde.

Hygienické pokyny k přijímacím zkouškám

 

Zpět