Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia pro šk. rok 2020/21

Seznam uchazečů o studium ve vzdělávacím oboru Gymnázium osmileté pro školní rok 2020/21, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku

perex-image

Seznam uchazečů o studium ve vzdělávacím oboru Gymnázium osmileté 79-41-K/81

pro školní rok 2020/21, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku

 

Prvních 20 uchazečů je v tuto chvíli přijato ke studiu na naší škole.

 Vzhledem ke skutečnosti, že řada žáků se hlásila na dvě školy, není toto pořadí konečné. Dá se předpokládat, že některý z přijatých uchazečů na naši školu nenastoupí, poté na uvolněné místo postoupí uchazeč v pořadí pod čarou, tj. na 21. a dalších místech.

Žádáme rodiče, aby nejpozději do 5 pracovních dnů odevzdali škole zápisový lístek.

Pro urychlení celého procesu přijímacího řízení žádáme rodiče přijatých žáků, aby nám na adresu eko@ekopodebrady.cz zaslali informaci, že uchazeč event. nenastoupí ke studiu.

Děkujeme!

 

17. 6. 2020                                                                                                                       ing. Zbyněk Lukavec, v.r.

                                                                                                                                                             ředitel

 

 

Zpět