Průzkum mezi rodiči žáků naší školy k organizaci výuky od 8. 6. 2020

Škola zrealizovala ve dnech 29. 5. – 31. 5. 2020 šetření k organizaci výuky od 8. 6. 2020, kterého se zúčastnilo 151 respondentů.

perex-image

Škola zrealizovala ve dnech 29. 5. – 31. 5. 2020 šetření, kterého se zúčastnilo 151 respondentů, tj. téměř 70% všech zainteresovaných, s výsledkem na uvedených grafech.

 

 

Průzkum potvrdil, že naprostá většina rodičů souhlasí s navrženým postupem, tj. že bude i nadále pokračovat zavedená výuka distanční formou, a to do konce tohoto školního roku, tj. do 26. 6. 2020.

Žáci fyzicky přijdou do školy v pondělí 29. 6. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin, kdy proběhnou třídnické hodiny a žáci na nižším gymnáziu odevzdají učebnice. Následující den si žáci na 9. hodinu přijdou pro vysvědčení. Tento výhled předjímá další rozvolnění opatření, tj. že všichni žáci budou moci jít ve stejný čas do školy. Pokud by toto neplatilo, budeme muset žáky zvát do školy ve stejné dny, ale v definovaných skupinkách a různém čase.

Děkujeme všem rodičům za operativní reakci.

Zpět