VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

pro 8 leté studium

perex-image

Seznam uchazečů o studium ve vzdělávacím oboru Gymnázium osmileté 79-41-K/81

pro školní rok 2021/22, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku

 

Pořadí

Evidenční číslo

Celkem

1

214

136

2

218

134

3

205

133

4

225

132

5

238

125

6

210

125

7

243

124

8

244

124

9

228

123

10

230

123

11

217

121

12

240

118

13

202

118

14

216

117

15

204

115

16

224

115

17

222

114

18

206

114

19

241

111

20

227

107

21

208

107

22

223

106

23

212

105

24

209

104

25

201

104

26

215

102

27

220

101

28

237

100

29

221

100

30

203

99

31

239

95

32

213

94

33

234

90

34

232

90

35

235

88

36

219

88

37

207

85

38

211

82

 

Prvních 22 uchazečů je v tuto chvíli přijato ke studiu na naší škole.

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří žáci se hlásili na dvě školy, není toto pořadí konečné. Dá se předpokládat, že některý z přijatých uchazečů na naši školu nenastoupí, poté na uvolněné místo postoupí uchazeč v pořadí pod čarou, tj. na 23. a dalších místech.

Žádáme rodiče, aby nejpozději do 10 pracovních dnů odevzdali škole zápisový lístek.

Pro urychlení celého procesu přijímacího řízení žádáme rodiče přijatých žáků, aby nám na adresu eko@ekopodebrady.cz zaslali informaci, že uchazeč event. nenastoupí ke studiu.

Děkujeme!

 

 

19. 5. 2021                                                                                        ing. Zbyněk Lukavec

                                                                                                                      ředitel

 

 

 

Zpět