Informace pro rodiče žáků, kteří se ucházeli o studium na víceletém gymnáziu pro školní rok 2020/21, splnili kritéria pro přijetí a nebyli přijati pro velký počet uchazečů

perex-image

 

Níže naleznete ke stažení přílohu „Žádost o nové rozhodnutí“, která umožňuje vyzvat ředitele školy k vydání nového rozhodnutí v případě, že se uvolní místo mezi prvními dvaceti přijatými uchazeči (tato žádost nahrazuje možnost odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy, která je platnou školskou legislativou pro tento školní rok zakázána) a nepřijatý žák postupuje na místo k přijetí.

Máte-li zájem, aby vaše dítě postoupilo do pořadí přijatých žáků ke studiu, musíte podat tuto žádost. Vaše žádosti budou součástí spisu a budeme je vyřizovat podle pořadí výsledků přijímací zkoušky.

 

Žádost o nové rozhodnutí

 

 

Zpět