DEN ZDRAVÍ

20. 3. 2018

perex-image

DEN ZDRAVÍ 20. 3. 2018

8.05 - 11.40 hodin (1. – 4. vyuč. hod.)

 

Letos opět pořádáme Den zdraví. Zúčastní se třídy 1.V, 2.V, 4.V, MMT1 a MMT2. Připravena jsou čtyři stanoviště:

 

 1. Hluk jako škodlivina  - Proč je hluk škodlivina a jak se před ním můžeme chránit? Měření mapující hlukovou hladinu běžných situací, jako je např. mluvení, šeptání, dupání, tleskání, zvonění mobilu nebo ruch z ulice pomocí senzorů Pasco.

  Odpovědný pedagog: Mgr. Bohdana Glierová

   

 2. Jak se měří zdraví  - BMI (Body Mass Index), WHR (Waist-hip ratio),
  Thomayerova vzdálenost, Stangeho zkouška, měření tuku v těle...

  Odpovědný pedagog: Mgr. Jana Polachová

   

 3. Zdravá výživa - Jak zdravě jíst, poruchy příjmu potravy, osteoporóza...

  Odpovědný pedagog: Bc. Blanka Melíšková

   

 4. Harm reduction – informace o možnostech pomoci drogově závislým,
  důvody výměny stříkaček pro drogově závislé, zkušenosti s kontaktem drogově závislého člověka apod.

  Odpovědný pedagog: Mgr. Tomáš Otava

   

  Děkujeme akciové společnosti Polabské mlékárny, která akci již tradičně podporuje.

Zpět