Žáci EKO Gymnázia dopadli v Národním testování na výbornou

Národní testování 9. tříd 2019/20, které realizuje společnost SCIO, řadí EKO Gymnázium mezi 10% nejúspěšnějších škol.

perex-image

Celorepublikového srovnávacího testování z českého a anglického jazyka, matematiky
a obecných studijních předpokladů, které slouží pro školy, žáky i jejich rodiče k získání zpětné vazby, se účastnilo více než 600 základních škol a gymnázií, tj. přibližně 19 000 žáků.
Naši žáci získali ve všech oblastech nadprůměrných výsledků. V anglickém jazyce dosáhli úrovní B1, B2 i C1. Uvedené kategorie znalosti cizího jazyka jsou zárukou pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Výborné výsledky mají pro školu adekvátní hodnotu. Odráží celoroční práci pedagogů
a potvrzují vhodné nastavení koncepce naší výuky. Zároveň jsou motivací a příležitostí k rozvoji a vytvoření vhodných podmínek pro nadané žáky.

Zpět