Tercie adoptovala malého chlapečka z Keni

Projekt ADOPCE NA DÁLKU probíhá ve třídě tercie v rámci výuky předmětu Výchova k občanství.

perex-image

Projekt je realizován ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Centrum na rovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Cílem projektu je zapojit žáky do konkrétní pomoci dětem žijícím v různých oblastech Keni pod hranicí chudoby a zvýšit tak jejich povědomí o životě nejen dětí v rozvojových zemích. Žáci si vyberou jedno konkrétní keňské dítě, kterému budou spolu s pedagogy hradit školné včetně učebních pomůcek a uniformy. Projekt přispívá k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a prevenci diskriminace a rasismu v naší zemi.

 

Zpět