Stali jsme se členy dětského parlamentu

Město Poděbrady přizvalo poděbradské školy k aktivitě „dětský parlament“, kterou realizuje v rámci svého členství v Národní síti Zdravých měst ČR.

perex-image

Během prvních lednových setkání se zástupci jednotlivých škol z řad žáků seznámili s funkcí parlamentu a získali zadání prvního úkolu, jehož cílem bylo navrhnout projekt, který bude svým záměrem a inovativností prospěšný pro život ve městě. Město k tomu účelu uvolnilo částku 20 000 Kč.

Čtyřčlenný tým složený ze žákyň tercie (Nikoly Málkové, Kláry Špitálské) a kvarty (Anny Julákové, Nely Fialové) společně připravil projekt zaměřený na třídění odpadu na veřejných prostranstvích města.

Zástupci města zajistili na jednání dětského parlamentu stejné podmínky, jaké mají zastupitelé města, proto mohlo hlasování o investici proběhnout pomocí hlasovacího zařízení, s osobní prezentací návrhů a s možností následné diskuse. Žáci škol hlasováním rozhodli o využití finančních prostředků pro účely Městského psího útulku Poděbrady.

Celkový počet obrázků v galerii: 3

Zpět