Psychohygiena v třídnických hodinách? Kdy jindy..

Náročná doba, která s sebou přináší nové zátěžové situace pro všechny.

perex-image

Pobyt v domácím prostředí u počítačů při distanční výuce byl zpočátku něčím novým, o čem jsme netušili, že nás bude provázet tak dlouho. Není to jednoduché pro nikoho z nás – učitelů, žáků, ani rodičů. Ukazuje se, jak je velmi důležité, víc než kdy jindy, komunikovat. O tom, jak zvládáme úskalí výuky na dálku, co se nám daří a s čím máme problémy, co nám dělá radost, co nás trápí, co prožíváme a jak se s tím vypořádáváme. Jak na to, aby měl každý svůj osvědčený režim, který funguje a přináší ovoce v podobě zvládnutých úkolů, pozitivní zpětné vazby i motivace jít dál. Kdo víc toto zázemí potřebuje než mladí lidé. Doba, ve které žijeme, prověřuje - odolnost, flexibilitu, pevnou vůli i míru zátěže, kterou uneseme. To jsou vysoké nároky na naši osobnost. I o tom je dobré mluvit, podělit se s ostatními nebo jen tak naslouchat a nechat se inspirovat. Třídnické hodiny jsou k tomu vhodnou příležitostí. Nemluvit jen o prospěchu, ale i o každodenních úplně všedních radostech a starostech, které ovlivňují tolik důležitou psychickou pohodu a celkovou vyrovnanost. Třídnické hodiny takto zaměřené u nás proběhly ve všech třídách.

Zpět